Skip to main content

Infobladet

Infobladet är BRF Trädgårdsstadens egen informationskanal. Det utkommer med 3 till 5 nummer per år. Infobladet innehåller allehanda information – förutom information från styrelse och gårdsombud tar bladet upp aktuella aktiviteter, tips och annat av intresse. Infobladet, vanligtvis på cirka 1 till 4 sidor per nummer, delas ut till samtliga 421 hushåll.

På den här sidan kan du läsa det senaste och tidigare nummer av infobladet.

Du måste ha Adobe Acrobat Reader version 4 eller senare för att kunna läsa infobladen. Programmet finns att hämta på www.adobe.se och är gratis.

Papperskopia av infobladet kan hämtas på torsdagsjouren i våran föreningslokal.

Infobladet

Infobladet är BRF Trädgårdsstadens egen informationskanal. Det utkommer med 3 till 5 nummer per år. Infobladet innehåller allehanda information – förutom information från styrelse och gårdsombud tar bladet upp aktuella aktiviteter, tips och annat av intresse. Infobladet, vanligtvis på cirka 1 till 4 sidor per nummer, delas ut till samtliga 421 hushåll.

Infobladet

Infobladet är BRF Trädgårdsstadens egen informationskanal. Det utkommer med 3 till 5 nummer per år. Infobladet innehåller allehanda information – förutom information från styrelse och gårdsombud tar bladet upp aktuella aktiviteter, tips och annat av intresse. Infobladet, vanligtvis på cirka 1 till 4 sidor per nummer, delas ut till samtliga 421 hushåll.