Skip to main content

Valberedning

Föreningsstämman äger rum i maj varje år. Valberedningen föreslår personer till de förtroendeuppdrag, som föreningsstämman ska tillsätta. Medlemmarna på stämman har möjlighet att ge alternativa förslag på kandidater. Det är medlemmarna på föreningsstämman som röstar fram vilka som ska få uppdragen.

Styrelseledamöter väljs normalt på två år. För att få en jämnare fördelning på de som står på tur att avgå kan det hända att en ledamot väljs på ett år. Revisor, revisorssuppleant samt valberedning väljs på ett år.

(Ett år avser tiden mellan ordinarie föreningsstämmor.)

På stämman lämnar valberedningen förslag på arvodering för ledamöter, eventuella suppleanter, revisor och valberedningen. Det är stämman som fattar beslut om arvoden.

För att få ingå i styrelsen måste man vara myndig medlem eller medlems maka/make/sambo.

Då föreningsstämman är avslutad utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och en organisatör för studie-och fritidsverksamhet.

Vår styrelse består under mandatperioden 2023-2024 av sex ledamöter och två suppleanter valda av stämman samt en HSB-representant .

STYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN

 • Juridiskt ansvar
  • Lagen om Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen
  • Avtal
 • Ekonomiskt ansvar
  • Budget
  • Årsredovisning och protokoll till revision
 • Fastighetsansvar
  • Fastighetsförvaltning/skötsel
  • Mark och trädgårdsskötsel
  • Delta vid besiktningen av fastigheterna.
  • Godkänna andrahandsuthyrningar
  • VVS (värme, ventilation, sanitet)
 • IT- och Kommunikation
  • Data och IT
  • Hemsida
  • Trycksaker
 • Studie- och fritidsverksamhet

Styrelsemöten hålls en gång varje månad. Dessutom tillkommer ett antal andra möten, bemanning av torsdagsjouren, kurser och olika uppdrag. HSB erbjuder fortlöpande utbildning för personer som engagerar sig i bostadsrättsföreningar.

PERSONER FÖR NOMINERING

Det är mycket givande, men det är också ett stort ansvar att vara med i en styrelse. Arbetet kräver noggrannhet, engagemang och social kompetens. Bra kunskaper i svenska språket är nödvändigt för uppdraget. Ytterligare språkkunskaper är en tillgång.
Deltagarna i styrelsen och valberedningen har tystnadsplikt.

Om du, eller någon du känner i Trädgårdsstaden, är intresserad av att bidra till styrelsearbetet så kan den personen nomineras till en plats i styrelsen, till revisor, revisorssuppleant eller till valberedningen.

Meddela valberedningen personens namn och telefonnummer fram till 29 februari 2024, så kontaktas vederbörande för en intervju. Du kan mejla eller lämna information i deras brevlådor, se nedan.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valberedningen.

Följande personer sitter i valberedningen:

Gun-Britt Andersson
Adress: Nykarlebygatan 208
Mobil: 070 082 20 11
E-post: gbritt.andersson@gmail.com

Gunilla Glas
Adress: Imatragatan 338
Mobil: 076 795 30 06
E-post: gunillaglas@gmail.com

Krystyna Larsson
Adress: Imatragatan 93
Mobil: 070 498 22 32
E-post: krystynalarsson@yahoo.com

Valberedning

Föreningsstämman äger rum i maj varje år. Valberedningen föreslår personer till de förtroendeuppdrag, som föreningsstämman ska tillsätta. Medlemmarna på stämman har möjlighet att ge alternativa förslag på kandidater. Det är medlemmarna på föreningsstämman som röstar fram vilka som ska få uppdragen.

Styrelseledamöter väljs normalt på två år. För att få en jämnare fördelning på de som står på tur att avgå kan det hända att en ledamot väljs på ett år. Revisor, revisorssuppleant samt valberedning väljs på ett år.

(Ett år avser tiden mellan ordinarie föreningsstämmor.)

På stämman lämnar valberedningen förslag på arvodering för ledamöter, eventuella suppleanter, revisor och valberedningen. Det är stämman som fattar beslut om arvoden.

För att få ingå i styrelsen måste man vara myndig medlem eller medlems maka/make/sambo.

Då föreningsstämman är avslutad utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och en organisatör för studie-och fritidsverksamhet.

Vår styrelse består under mandatperioden 2023-2024 av sex ledamöter och två suppleanter valda av stämman samt en HSB-representant .

STYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN

 • Juridiskt ansvar
  • Lagen om Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen
  • Avtal
 • Ekonomiskt ansvar
  • Budget
  • Årsredovisning och protokoll till revision
 • Fastighetsansvar
  • Fastighetsförvaltning/skötsel
  • Mark och trädgårdsskötsel
  • Delta vid besiktningen av fastigheterna.
  • Godkänna andrahandsuthyrningar
  • VVS (värme, ventilation, sanitet)
 • IT- och Kommunikation
  • Data och IT
  • Hemsida
  • Trycksaker
 • Studie- och fritidsverksamhet

Styrelsemöten hålls en gång varje månad. Dessutom tillkommer ett antal andra möten, bemanning av torsdagsjouren, kurser och olika uppdrag. HSB erbjuder fortlöpande utbildning för personer som engagerar sig i bostadsrättsföreningar.

PERSONER FÖR NOMINERING

Det är mycket givande, men det är också ett stort ansvar att vara med i en styrelse. Arbetet kräver noggrannhet, engagemang och social kompetens. Bra kunskaper i svenska språket är nödvändigt för uppdraget. Ytterligare språkkunskaper är en tillgång.
Deltagarna i styrelsen och valberedningen har tystnadsplikt.

Om du, eller någon du känner i Trädgårdsstaden, är intresserad av att bidra till styrelsearbetet så kan den personen nomineras till en plats i styrelsen, till revisor, revisorssuppleant eller till valberedningen.

Meddela valberedningen personens namn och telefonnummer fram till 29 februari 2024, så kontaktas vederbörande för en intervju. Du kan mejla eller lämna information i deras brevlådor, se nedan.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valberedningen.

Följande personer sitter i valberedningen:

Gun-Britt Andersson
Adress: Nykarlebygatan 208
Mobil: 070 082 20 11
E-post: gbritt.andersson@gmail.com

Gunilla Glas
Adress: Imatragatan 338
Mobil: 076 795 30 06
E-post: gunillaglas@gmail.com

Krystyna Larsson
Adress: Imatragatan 93
Mobil: 070 498 22 32
E-post: krystynalarsson@yahoo.com

Valberedning

Föreningsstämman äger rum i maj varje år. Valberedningen föreslår personer till de förtroendeuppdrag, som föreningsstämman ska tillsätta. Medlemmarna på stämman har möjlighet att ge alternativa förslag på kandidater. Det är medlemmarna på föreningsstämman som röstar fram vilka som ska få uppdragen.

Styrelseledamöter väljs normalt på två år. För att få en jämnare fördelning på de som står på tur att avgå kan det hända att en ledamot väljs på ett år. Revisor, revisorssuppleant samt valberedning väljs på ett år.

(Ett år avser tiden mellan ordinarie föreningsstämmor.)

På stämman lämnar valberedningen förslag på arvodering för ledamöter, eventuella suppleanter, revisor och valberedningen. Det är stämman som fattar beslut om arvoden.

För att få ingå i styrelsen måste man vara myndig medlem eller medlems maka/make/sambo.

Då föreningsstämman är avslutad utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och en organisatör för studie-och fritidsverksamhet.

Vår styrelse består under mandatperioden 2023-2024 av sex ledamöter och två suppleanter valda av stämman samt en HSB-representant .

STYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN

 • Juridiskt ansvar
  • Lagen om Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen
  • Avtal
 • Ekonomiskt ansvar
  • Budget
  • Årsredovisning och protokoll till revision
 • Fastighetsansvar
  • Fastighetsförvaltning/skötsel
  • Mark och trädgårdsskötsel
  • Delta vid besiktningen av fastigheterna.
  • Godkänna andrahandsuthyrningar
  • VVS (värme, ventilation, sanitet)
 • IT- och Kommunikation
  • Data och IT
  • Hemsida
  • Trycksaker
 • Studie- och fritidsverksamhet

Styrelsemöten hålls en gång varje månad. Dessutom tillkommer ett antal andra möten, bemanning av torsdagsjouren, kurser och olika uppdrag. HSB erbjuder fortlöpande utbildning för personer som engagerar sig i bostadsrättsföreningar.

PERSONER FÖR NOMINERING

Det är mycket givande, men det är också ett stort ansvar att vara med i en styrelse. Arbetet kräver noggrannhet, engagemang och social kompetens. Bra kunskaper i svenska språket är nödvändigt för uppdraget. Ytterligare språkkunskaper är en tillgång.
Deltagarna i styrelsen och valberedningen har tystnadsplikt.

Om du, eller någon du känner i Trädgårdsstaden, är intresserad av att bidra till styrelsearbetet så kan den personen nomineras till en plats i styrelsen, till revisor, revisorssuppleant eller till valberedningen.

Meddela valberedningen personens namn och telefonnummer fram till 29 februari 2024, så kontaktas vederbörande för en intervju. Du kan mejla eller lämna information i deras brevlådor, se nedan.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valberedningen.

Följande personer sitter i valberedningen:

Gun-Britt Andersson
Adress: Nykarlebygatan 208
Mobil: 070 082 20 11
E-post: gbritt.andersson@gmail.com

Gunilla Glas
Adress: Imatragatan 338
Mobil: 076 795 30 06
E-post: gunillaglas@gmail.com

Krystyna Larsson
Adress: Imatragatan 93
Mobil: 070 498 22 32
E-post: krystynalarsson@yahoo.com