Skip to main content

Lokaler

Uthyrning av lokaler för fester och övernattning.

Lokalerna bokas i föreningslokalen, Imatragatan 130, under följande tider:

TORSDAGAR MELLAN KL.18.00 – 18.45
(Sommartid KL 18.00 – 18.30)

Övernattningsrummet kostar 300 kr per dygn.

Festlokalen och köket kostar 400 kr per dygn. I den får max 50 personer vistas samtidigt.

Om nycklarna inte återlämnas efterföljande torsdag tas en avgift ut om 100 kr per försenad vecka. Detta för att vi skall få ett rullande system på nycklarna så att dessa finns tillgängliga till nästa hyresgäst.

OBS! Lokalerna skall lämnas i samma skick som du själv vill finna dessa.

Lokaler

Uthyrning av lokaler för fester och övernattning.

Lokalerna bokas i föreningslokalen, Imatragatan 130, under följande tider:

TORSDAGAR MELLAN KL.18.00 – 18.45
(Sommartid KL 18.00 – 18.30)

Övernattningsrummet kostar 300 kr per dygn.

Festlokalen och köket kostar 400 kr per dygn. I den får max 50 personer vistas samtidigt.

Om nycklarna inte återlämnas efterföljande torsdag tas en avgift ut om 100 kr per försenad vecka. Detta för att vi skall få ett rullande system på nycklarna så att dessa finns tillgängliga till nästa hyresgäst.

OBS! Lokalerna skall lämnas i samma skick som du själv vill finna dessa.

Lokaler

Uthyrning av lokaler för fester och övernattning.

Lokalerna bokas i föreningslokalen, Imatragatan 130, under följande tider:

TORSDAGAR MELLAN KL.18.00 – 18.45
(Sommartid KL 18.00 – 18.30)

Övernattningsrummet kostar 300 kr per dygn.

Festlokalen och köket kostar 400 kr per dygn. I den får max 50 personer vistas samtidigt.

Om nycklarna inte återlämnas efterföljande torsdag tas en avgift ut om 100 kr per försenad vecka. Detta för att vi skall få ett rullande system på nycklarna så att dessa finns tillgängliga till nästa hyresgäst.

OBS! Lokalerna skall lämnas i samma skick som du själv vill finna dessa.