Viktiga telefonnummer

 
  

HSB kontoret 010-442 11 00
måndag & onsdag 8-12
tisdag & torsdag 13-18

Felanmälan Fastighetsskötsel
010-442 11 00
07.00-08.00

Endast nödsituation 08-695 00 00

Securitas 010-470 54 38

Västerorts Polisen (Växel) 08-114 14
Vid nödläge 112

Bortforsling av skrotbilar 020-757 600