Grannsamverkan

Medverka i Grannsamverkan mot brott.
Håll ögonen öppna och ring om ni ser någon ni inte känner igen i vårt område och han/hon uppträder på ett sätt som ni kan misstänka det är inbrottstjuvar.

Telefonnummer till Securitas 010-470 54 38

Bostadsinbrotten har tredubblats på 20 år men går att stoppa med ganska enkla medel.

I Västerort drabbas de boende av cirka 1 100 bostadsinbrott varje år. Projektet har som syfte att söka förhindra inbrott i området och minska risken för vattenskador. Avsikten är att höja den allmänna medvetenheten om risken för inbrott under hela året.

En av grundförutsättningarna för projektet är en aktiv medverkan från bostadsrättshavaren i området.
Denna medverkan innebär bl.a att man ser om sitt eget hus och att vara extra observant på omgivningen och eventuella misstänkta besökare.

Grannsamverkan/Neighbourhood Watch
Metoden utvecklades i USA under 1960 -70-talet och har därefter blivit en av världens mest använda metod mot brott i bostadsområden. I Storbritannien beräknas drygt en fjärdedel av befolkningen bo i områden med grannsamverkan och i USA är motsvarande andel 40 procent av befolkningen. Även i Sverige har metoden kommit att användas i många områden.

Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Genom ökad kunskap och engagemang kan grannar tillsammans minska anonymiteten och tillsammans motverka mycket av den brottslighet som sker i bostadsområden.

Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information. Traditionellt bygger grannsamverkan på en dialog och samarbete mellan de boende och polisen, men idag ser vi en utveckling där fler parter som exempelvis kommunen eller fastighetsägare tar ett aktivt ansvar för att stödja grannsamverkan.
För att kvalitetssäkra verksamheten och för att undvika risker med medborgargarden eller liknande beteenden är polisens delaktighet i verksamheten viktig.

Eftersom grannsamverkan bygger på att grannar lär känna varandra och hjälper varandra rent praktiskt, ökar ofta tryggheten för de boende i området.

Vi här i Trädgårdsstaden håller regelbundna träffar med de boende som anmält sitt intresse att bli aktiva inom grannsamverkan. Kallelse och annan information sker direkt till e-postadresser.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

INFORMATION FRÅN GRANNSAMVERKAN

 

Kommande grannsamverkansmöten:

  • 2017-12-07 torsdag
  • 2018-01-18 torsdag
  • 2018-02-20 tisdag
  • 2018-03-19 måndag

Alltid med början kl. 19.00 i föreningslokalen.