Skip to main content

Grannsamverkan

Vi har idag en fungerande grannsamverkansverksamhet här i Trädgårdsstaden men vi ser gärna att fler engagerar sig. Ju fler som är med desto bättre blir det.

Syftet med Grannsamverkan är att göra Trädgårdsstaden mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet samt sprida kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Många som hör ordet Grannsamverkan blir oroliga och tänker att de inte har tid med detta eftersom de inte har tid att ta promenader/ronder i området. Speciellt inte i detta stora område. MEN då tänker de helt fel. Grannsamverkan innebär följande:

Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen 11414 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott.

Om du är bortrest
Meddela dina grannar när du reser bort så att de kan vara uppmärksamma på obehöriga vid din bostad.

Värdesaker
Förvara värdesaker på ett tryggt sätt – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.

Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Som du ser är det enkelt att vara med!

Här kan du läsa mer om Grannsamverkan.

För frågor och funderingar, samt för att ansluta dig, kontakta:
Wilhelm Norelius, Huvudkontaktombud, Grannsamverkan BRF Trädgårdsstaden
070-2801208
wilhelm.norelius@tradgardsstaden.net

Grannsamverkan

Vi har idag en fungerande grannsamverkansverksamhet här i Trädgårdsstaden men vi ser gärna att fler engagerar sig. Ju fler som är med desto bättre blir det.

Syftet med Grannsamverkan är att göra Trädgårdsstaden mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet samt sprida kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Många som hör ordet Grannsamverkan blir oroliga och tänker att de inte har tid med detta eftersom de inte har tid att ta promenader/ronder i området. Speciellt inte i detta stora område. MEN då tänker de helt fel. Grannsamverkan innebär följande:

Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen 11414 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott.

Om du är bortrest
Meddela dina grannar när du reser bort så att de kan vara uppmärksamma på obehöriga vid din bostad.

Värdesaker
Förvara värdesaker på ett tryggt sätt – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.

Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Som du ser är det enkelt att vara med!

Här kan du läsa mer om Grannsamverkan.

För frågor och funderingar, samt för att ansluta dig, kontakta:
Wilhelm Norelius, Huvudkontaktombud, Grannsamverkan BRF Trädgårdsstaden
070-2801208
wilhelm.norelius@tradgardsstaden.net

Grannsamverkan

Vi har idag en fungerande grannsamverkansverksamhet här i Trädgårdsstaden men vi ser gärna att fler engagerar sig. Ju fler som är med desto bättre blir det.

Syftet med Grannsamverkan är att göra Trädgårdsstaden mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet samt sprida kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Många som hör ordet Grannsamverkan blir oroliga och tänker att de inte har tid med detta eftersom de inte har tid att ta promenader/ronder i området. Speciellt inte i detta stora område. MEN då tänker de helt fel. Grannsamverkan innebär följande:

Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen 11414 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott.

Om du är bortrest
Meddela dina grannar när du reser bort så att de kan vara uppmärksamma på obehöriga vid din bostad.

Värdesaker
Förvara värdesaker på ett tryggt sätt – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.

Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Som du ser är det enkelt att vara med!

Här kan du läsa mer om Grannsamverkan.

För frågor och funderingar, samt för att ansluta dig, kontakta:
Wilhelm Norelius, Huvudkontaktombud, Grannsamverkan BRF Trädgårdsstaden
070-2801208
wilhelm.norelius@tradgardsstaden.net