El-avtal

Som nyinflyttad i Brf Trädgårdsstaden ska du inte teckna ett eget elavtal.

Brf Trädgårdsstaden har avtalet för elleveranser till hela föreningen samt
respektive bostads förbrukning mäts och elkostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Om du har några frågor eller undrar något över el och din elförbrukning ta kontakt med styrelsen via info@tradgardsstaden.net