Skip to main content

El-avtal mm.

Som nyinflyttad i Brf Trädgårdsstaden ska du INTE teckna ett eget elavtal.

Brf Trädgårdsstaden har avtal för elleveranser till hela föreningen. Respektive bostads förbrukning mäts och elkostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Fr.o.m. 1 januari 2023 har vi ett nytt avtal och nya priser. Läs mer i dokumentet Information till Trädgårdsstadens medlemmar 15 december 2022.

Om du har några frågor eller undrar något över el och din elförbrukning ta kontakt med styrelsen via info@tradgardsstaden.net

Förstudie solceller
Våren 2023 har en förstudie gjorts för att undersöka möjligheten att installera solceller på våra tak. Ta del av presentationen av förstudien här:
Förstudie solceller Brf Trädgårdsstaden 23-05-12.

El-avtal mm.

Som nyinflyttad i Brf Trädgårdsstaden ska du INTE teckna ett eget elavtal.

Brf Trädgårdsstaden har avtal för elleveranser till hela föreningen. Respektive bostads förbrukning mäts och elkostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Fr.o.m. 1 januari 2023 har vi ett nytt avtal och nya priser. Läs mer i dokumentet Information till Trädgårdsstadens medlemmar 15 december 2022.

Om du har några frågor eller undrar något över el och din elförbrukning ta kontakt med styrelsen via info@tradgardsstaden.net

Förstudie solceller
Våren 2023 har en förstudie gjorts för att undersöka möjligheten att installera solceller på våra tak. Ta del av presentationen av förstudien här:
Förstudie solceller Brf Trädgårdsstaden 23-05-12.

El-avtal mm.

Som nyinflyttad i Brf Trädgårdsstaden ska du INTE teckna ett eget elavtal.

Brf Trädgårdsstaden har avtal för elleveranser till hela föreningen. Respektive bostads förbrukning mäts och elkostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Fr.o.m. 1 januari 2023 har vi ett nytt avtal och nya priser. Läs mer i dokumentet Information till Trädgårdsstadens medlemmar 15 december 2022.

Om du har några frågor eller undrar något över el och din elförbrukning ta kontakt med styrelsen via info@tradgardsstaden.net

Förstudie solceller
Våren 2023 har en förstudie gjorts för att undersöka möjligheten att installera solceller på våra tak. Ta del av presentationen av förstudien här:
Förstudie solceller Brf Trädgårdsstaden 23-05-12.