El-avtal

Som nyinflyttad i Brf Trädgårdsstaden ska du INTE teckna ett eget elavtal.

Brf Trädgårdsstaden har avtal för elleveranser till hela föreningen. Respektive bostads förbrukning mäts och elkostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Fr.o.m. 1 januari 2023 har vi ett nytt avtal och nya priser. Läs mer i dokumentet Information till Trädgårdsstadens medlemmar 15 december 2022.

Om du har några frågor eller undrar något över el och din elförbrukning ta kontakt med styrelsen via info@tradgardsstaden.net

El-avtal

Som nyinflyttad i Brf Trädgårdsstaden ska du INTE teckna ett eget elavtal.

Brf Trädgårdsstaden har avtal för elleveranser till hela föreningen. Respektive bostads förbrukning mäts och elkostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Fr.o.m. 1 januari 2023 har vi ett nytt avtal och nya priser. Läs mer i dokumentet Information till Trädgårdsstadens medlemmar 15 december 2022.

Om du har några frågor eller undrar något över el och din elförbrukning ta kontakt med styrelsen via info@tradgardsstaden.net

El-avtal

Som nyinflyttad i Brf Trädgårdsstaden ska du INTE teckna ett eget elavtal.

Brf Trädgårdsstaden har avtal för elleveranser till hela föreningen. Respektive bostads förbrukning mäts och elkostnaden debiteras månadsvis i efterskott.

Fr.o.m. 1 januari 2023 har vi ett nytt avtal och nya priser. Läs mer i dokumentet Information till Trädgårdsstadens medlemmar 15 december 2022.

Om du har några frågor eller undrar något över el och din elförbrukning ta kontakt med styrelsen via info@tradgardsstaden.net