Torsdagsjouren

Under torsdagsjouren kan du träffa styrelsen och få hjälp med allehanda frågor rörande ditt boende, hyra våra lokaler, få tillträde till bastun med mera.

Torsdagsjouren är i föreningslokalen, Imatragatan 130

Öppettiderna är mellan 18.00-18.45

Sommartid 18.00-18.30

Torsdagsjouren

Under torsdagsjouren kan du träffa styrelsen och få hjälp med allehanda frågor rörande ditt boende, hyra våra lokaler, få tillträde till bastun med mera.

Torsdagsjouren är i föreningslokalen, Imatragatan 130

Öppettiderna är mellan 18.00-18.45

Sommartid 18.00-18.30

Torsdagsjouren

Under torsdagsjouren kan du träffa styrelsen och få hjälp med allehanda frågor rörande ditt boende, hyra våra lokaler, få tillträde till bastun med mera.

Torsdagsjouren är i föreningslokalen, Imatragatan 130

Öppettiderna är mellan 18.00-18.45

Sommartid 18.00-18.30