Skip to main content

Tvättstugor

Huvudregeln är att man alltid ska lämna tvättstugan i det skick som man själv skulle vilja finna den.

Tvättstugor finns på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60. På Imatragatan 4 (ingång på baksidan) finns även en grovtvättstuga.
Vilken tvättstuga du skall använda upplyser HSB områdeskontor om. Det är annars säljaren/mäklaren som skall upplysa om och visa vilken tvättstuga du ska nyttja.

Bokning sker med s.k. elektronisk bokningstavla och en elektronisk tvättstugenyckel (tagg), på en tavla vid tvättstugorna. Du kan som medlem i Brf Trädgårdsstaden få tillgång till bokning via en app. Skriv till info@tradgardsstaden.net och begär detta. Ange adress och lägenhetsnummer.

ORDINGSREGLER FÖR VÅRA TVÄTTSTUGOR

OBS! Det är inte tillåtet att använda maskinerna i tvättstugorna till färgning av kläder eller tvätt av skor m.m.

När du lämnar tvättstugan i samband med att din bokade tid tar slut ska du ha:

 • Rengjort tvättmaskiner/torktumlare utvändigt
 • Rengjort tvättmedelsfacken
 • Tömt luddfilter till torkskåpen och torktumlare
 • Rengjort tvätthon
 • Rengjort golven genom att sopa och torka av golven
 • Allt avfall slängs i avsedd avfallsäck
 • All tvätt ska efter avslutat tvättpass vara borta, kläder som ligger kvar slängs
 • Se till att fönster och dörrar är stängda

Vem får tvätta i Brf Trädgårdsstaden tvättstugor?

Endast medlemmar i Brf Trädgårdsstaden har rätt använda tvättstugorna.

Övrigt

Minderåriga får inte vistas i tvättstugorna utan en vuxens sällskap.

Tider i Tvättstugan:

 • 07.00 – 09.00
 • 09.00 – 11.00
 • 11.00 – 13.00
 • 13.00 – 16.00
 • 16.00 – 19.00
 • 19.00 – 22.00

Tider i Grovtvättstugan (Imatragatan 4, ingång från baksidan)

 • 07.00 – 11.00
 • 11.00 – 16.00
 • 16.00 – 22.00

Respektera tiderna, tvättstugan ska vara tom när nästa pass börjar.

Tvättstugor

Huvudregeln är att man alltid ska lämna tvättstugan i det skick som man själv skulle vilja finna den.

Tvättstugor finns på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60. På Imatragatan 4 (ingång på baksidan) finns även en grovtvättstuga.
Vilken tvättstuga du skall använda upplyser HSB områdeskontor om. Det är annars säljaren/mäklaren som skall upplysa om och visa vilken tvättstuga du ska nyttja.

Bokning sker med s.k. elektronisk bokningstavla och en elektronisk tvättstugenyckel (tagg), på en tavla vid tvättstugorna. Du kan som medlem i Brf Trädgårdsstaden få tillgång till bokning via en app. Skriv till info@tradgardsstaden.net och begär detta. Ange adress och lägenhetsnummer.

ORDINGSREGLER FÖR VÅRA TVÄTTSTUGOR

OBS! Det är inte tillåtet att använda maskinerna i tvättstugorna till färgning av kläder eller tvätt av skor m.m.

När du lämnar tvättstugan i samband med att din bokade tid tar slut ska du ha:

 • Rengjort tvättmaskiner/torktumlare utvändigt
 • Rengjort tvättmedelsfacken
 • Tömt luddfilter till torkskåpen och torktumlare
 • Rengjort tvätthon
 • Rengjort golven genom att sopa och torka av golven
 • Allt avfall slängs i avsedd avfallsäck
 • All tvätt ska efter avslutat tvättpass vara borta, kläder som ligger kvar slängs
 • Se till att fönster och dörrar är stängda

Vem får tvätta i Brf Trädgårdsstaden tvättstugor?

Endast medlemmar i Brf Trädgårdsstaden har rätt använda tvättstugorna.

Övrigt

Minderåriga får inte vistas i tvättstugorna utan en vuxens sällskap.

Tider i Tvättstugan:

 • 07.00 – 09.00
 • 09.00 – 11.00
 • 11.00 – 13.00
 • 13.00 – 16.00
 • 16.00 – 19.00
 • 19.00 – 22.00

Tider i Grovtvättstugan (Imatragatan 4, ingång från baksidan)

 • 07.00 – 11.00
 • 11.00 – 16.00
 • 16.00 – 22.00

Respektera tiderna, tvättstugan ska vara tom när nästa pass börjar.

Tvättstugor

Huvudregeln är att man alltid ska lämna tvättstugan i det skick som man själv skulle vilja finna den.

Tvättstugor finns på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60. På Imatragatan 4 (ingång på baksidan) finns även en grovtvättstuga.
Vilken tvättstuga du skall använda upplyser HSB områdeskontor om. Det är annars säljaren/mäklaren som skall upplysa om och visa vilken tvättstuga du ska nyttja.

Bokning sker med s.k. elektronisk bokningstavla och en elektronisk tvättstugenyckel (tagg), på en tavla vid tvättstugorna. Du kan som medlem i Brf Trädgårdsstaden få tillgång till bokning via en app. Skriv till info@tradgardsstaden.net och begär detta. Ange adress och lägenhetsnummer.

ORDINGSREGLER FÖR VÅRA TVÄTTSTUGOR

OBS! Det är inte tillåtet att använda maskinerna i tvättstugorna till färgning av kläder eller tvätt av skor m.m.

När du lämnar tvättstugan i samband med att din bokade tid tar slut ska du ha:

 • Rengjort tvättmaskiner/torktumlare utvändigt
 • Rengjort tvättmedelsfacken
 • Tömt luddfilter till torkskåpen och torktumlare
 • Rengjort tvätthon
 • Rengjort golven genom att sopa och torka av golven
 • Allt avfall slängs i avsedd avfallsäck
 • All tvätt ska efter avslutat tvättpass vara borta, kläder som ligger kvar slängs
 • Se till att fönster och dörrar är stängda

Vem får tvätta i Brf Trädgårdsstaden tvättstugor?

Endast medlemmar i Brf Trädgårdsstaden har rätt använda tvättstugorna.

Övrigt

Minderåriga får inte vistas i tvättstugorna utan en vuxens sällskap.

Tider i Tvättstugan:

 • 07.00 – 09.00
 • 09.00 – 11.00
 • 11.00 – 13.00
 • 13.00 – 16.00
 • 16.00 – 19.00
 • 19.00 – 22.00

Tider i Grovtvättstugan (Imatragatan 4, ingång från baksidan)

 • 07.00 – 11.00
 • 11.00 – 16.00
 • 16.00 – 22.00

Respektera tiderna, tvättstugan ska vara tom när nästa pass börjar.