Skip to main content

Så här fungerar ventilationen

Nedan finns ett dokument som beskriver hur ventilationen fungerar i bostäderna samt ett som förklarar varför man inte får installera köksfläktar med inbyggd motor.

Här hittar du information om hur ventilationen fungerar i bostäderna. Följ instruktionerna i filen. Sa-fungerar-er-ventilation

Här förklaras varför man inte ska installera köksfläktar med inbyggd motor.

 

 

 

Så här fungerar ventilationen

Nedan finns ett dokument som beskriver hur ventilationen fungerar i bostäderna samt ett som förklarar varför man inte får installera köksfläktar med inbyggd motor.

Här hittar du information om hur ventilationen fungerar i bostäderna. Följ instruktionerna i filen. Sa-fungerar-er-ventilation

Här förklaras varför man inte ska installera köksfläktar med inbyggd motor.

 

 

 

Så här fungerar ventilationen

Nedan finns ett dokument som beskriver hur ventilationen fungerar i bostäderna samt ett som förklarar varför man inte får installera köksfläktar med inbyggd motor.

Här hittar du information om hur ventilationen fungerar i bostäderna. Följ instruktionerna i filen. Sa-fungerar-er-ventilation

Här förklaras varför man inte ska installera köksfläktar med inbyggd motor.