Parkeringsplatser


Utomhusparkering

Föreningen kan erbjuda utomhusparkering i mån av plats. Dessa platser finns vid infarten till
området. Bokas via HSB områdeskontor, Finlandsgatan 10.

Laddplatser för elfordon

Föreningen har installerat tio laddplatser för elfordon. Den som är intresserad kan logga in på ”mina sidor” på HSBs hemsida och anmäl sitt intresse. Kostnaden för en elparkeringsplats är 600 kr i månaden och priset per förbrukad KWh är 1,60 kr.

Manual för laddplatser

Varmgarageparkering

Varmgarageparkering kan förmedlas i mån av plats i Brf Imatras garage. Bokas via
HSB områdeskontor, Finlandsgatan 10.

Gästparkering

Ett antal gästparkeringar finns. Parkeringsmätare finns vid infarten till
parkeringsområdet.