Skip to main content

Miljörum, container och återvinning

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, dessa är endast avsedda för återvinning av tidningspapper, glas samt batterier. Det finns kameror uppsatta i miljörummen och om felaktig hantering upptäcks får den ansvarige betala en sorteringsavgift om 5 000 kr.

Det går att slänga metall, plast med mera i behållarna bakom Lidl.

Alla typer av sopor med undantag för miljöfarligt avfall samt elektronik kan lämnas vid en bemannad container varannan torsdag (om inget annat anges).

Läs mer i det här dokumentet för mer information om var man ska slänga olika sorters avfall.

En mobil miljöstation besöker olika platser i Stockholms stad, bland annat Akalla och Husby, några gånger per år. Läs mer på den här sidan, där du även kan skriva upp dig för att få SMS-påminnelser när mobila miljöstationen är på gång.

Containern är på plats från kl. 16.30 och är kvar tills den är full eller kl. 20:00, beroende på vilket som inträffar först.

Datum Plats
8  maj OBS! onsdag  Imatragatan
23 maj Nykarlebygatan
5 juni OBS! onsdag  Imatragatan
20 juni Nykarlebygatan
4 juli  Imatragatan
18 juli Nykarlebygatan
1 augusti Imatragatan
15 augusti Nykarlebygatan
29 augusti Imatragatan
12 september Nykarlebygatan
26 september Imatragatan
10 oktober Nykarlebygatan
24 oktober Imatragatan

 

SORTERNG AV MATAVFALL
Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden finns behållare för detta på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i därför avsedd påse (inga andra får användas). Inget får hällas direkt ner i behållarna! På förekommen anledning behöver vi tyvärr förtydliga detta. Behöver du fler påsar kan du hämta det i entrén till våra tvättstugor.

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall och detta faktablad.

Miljörum, container och återvinning

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, dessa är endast avsedda för återvinning av tidningspapper, glas samt batterier. Det finns kameror uppsatta i miljörummen och om felaktig hantering upptäcks får den ansvarige betala en sorteringsavgift om 5 000 kr.

Det går att slänga metall, plast med mera i behållarna bakom Lidl.

Alla typer av sopor med undantag för miljöfarligt avfall samt elektronik kan lämnas vid en bemannad container varannan torsdag (om inget annat anges).

Läs mer i det här dokumentet för mer information om var man ska slänga olika sorters avfall.

En mobil miljöstation besöker olika platser i Stockholms stad, bland annat Akalla och Husby, några gånger per år. Läs mer på den här sidan, där du även kan skriva upp dig för att få SMS-påminnelser när mobila miljöstationen är på gång.

Containern är på plats från kl. 16.30 och är kvar tills den är full eller kl. 20:00, beroende på vilket som inträffar först.

Datum Plats
8  maj OBS! onsdag  Imatragatan
23 maj Nykarlebygatan
5 juni OBS! onsdag  Imatragatan
20 juni Nykarlebygatan
4 juli  Imatragatan
18 juli Nykarlebygatan
1 augusti Imatragatan
15 augusti Nykarlebygatan
29 augusti Imatragatan
12 september Nykarlebygatan
26 september Imatragatan
10 oktober Nykarlebygatan
24 oktober Imatragatan

 

SORTERNG AV MATAVFALL
Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden finns behållare för detta på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i därför avsedd påse (inga andra får användas). Inget får hällas direkt ner i behållarna! På förekommen anledning behöver vi tyvärr förtydliga detta. Behöver du fler påsar kan du hämta det i entrén till våra tvättstugor.

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall och detta faktablad.

Miljörum, container och återvinning

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, dessa är endast avsedda för återvinning av tidningspapper, glas samt batterier. Det finns kameror uppsatta i miljörummen och om felaktig hantering upptäcks får den ansvarige betala en sorteringsavgift om 5 000 kr.

Det går att slänga metall, plast med mera i behållarna bakom Lidl.

Alla typer av sopor med undantag för miljöfarligt avfall samt elektronik kan lämnas vid en bemannad container varannan torsdag (om inget annat anges).

Läs mer i det här dokumentet för mer information om var man ska slänga olika sorters avfall.

En mobil miljöstation besöker olika platser i Stockholms stad, bland annat Akalla och Husby, några gånger per år. Läs mer på den här sidan, där du även kan skriva upp dig för att få SMS-påminnelser när mobila miljöstationen är på gång.

Containern är på plats från kl. 16.30 och är kvar tills den är full eller kl. 20:00, beroende på vilket som inträffar först.

Datum Plats
8  maj OBS! onsdag  Imatragatan
23 maj Nykarlebygatan
5 juni OBS! onsdag  Imatragatan
20 juni Nykarlebygatan
4 juli  Imatragatan
18 juli Nykarlebygatan
1 augusti Imatragatan
15 augusti Nykarlebygatan
29 augusti Imatragatan
12 september Nykarlebygatan
26 september Imatragatan
10 oktober Nykarlebygatan
24 oktober Imatragatan

 

SORTERNG AV MATAVFALL
Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden finns behållare för detta på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i därför avsedd påse (inga andra får användas). Inget får hällas direkt ner i behållarna! På förekommen anledning behöver vi tyvärr förtydliga detta. Behöver du fler påsar kan du hämta det i entrén till våra tvättstugor.

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall och detta faktablad.