Skip to main content

Information om försäkring

Brf Trädgårdsstaden har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Folksam för samtliga medlemmar inom föreningen.

Bostadsrättstillägget täcker skador på den fasta inredningen, såsom exempelvis handfat, köksskåp, parkett och bänkskivor.

Som boende i Brf Trädgårdsstaden kan man känna sig trygg med att detta finns och att man därför inte behöver skaffa ett eget separat bostadsrättstillägg.

Självrisken vid en skada är 1 500 kr men kan bli förhöjd genom åldersavdrag om det var länge sedan man utförde en renovering. Den förhöjda självrisken får man som boende stå för själv om man inte har underhållit sina ytskikt och sin fasta inredning.

Utöver bostadsrättstillägget behöver man ha en hemförsäkring som täcker alla lösa föremål och ägodelar och som även ger ett rättsskydd vid eventuella tvister.

Information om försäkring

Brf Trädgårdsstaden har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Folksam för samtliga medlemmar inom föreningen.

Bostadsrättstillägget täcker skador på den fasta inredningen, såsom exempelvis handfat, köksskåp, parkett och bänkskivor.

Som boende i Brf Trädgårdsstaden kan man känna sig trygg med att detta finns och att man därför inte behöver skaffa ett eget separat bostadsrättstillägg.

Självrisken vid en skada är 1 500 kr men kan bli förhöjd genom åldersavdrag om det var länge sedan man utförde en renovering. Den förhöjda självrisken får man som boende stå för själv om man inte har underhållit sina ytskikt och sin fasta inredning.

Utöver bostadsrättstillägget behöver man ha en hemförsäkring som täcker alla lösa föremål och ägodelar och som även ger ett rättsskydd vid eventuella tvister.

Information om försäkring

Brf Trädgårdsstaden har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Folksam för samtliga medlemmar inom föreningen.

Bostadsrättstillägget täcker skador på den fasta inredningen, såsom exempelvis handfat, köksskåp, parkett och bänkskivor.

Som boende i Brf Trädgårdsstaden kan man känna sig trygg med att detta finns och att man därför inte behöver skaffa ett eget separat bostadsrättstillägg.

Självrisken vid en skada är 1 500 kr men kan bli förhöjd genom åldersavdrag om det var länge sedan man utförde en renovering. Den förhöjda självrisken får man som boende stå för själv om man inte har underhållit sina ytskikt och sin fasta inredning.

Utöver bostadsrättstillägget behöver man ha en hemförsäkring som täcker alla lösa föremål och ägodelar och som även ger ett rättsskydd vid eventuella tvister.