Skip to main content

Information från HSB Fastighetskötsel

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga av vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för reparationer mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta slag måste hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning anmäler detta till våra fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.

Tisdag och torsdag kl 13.00 – 18.00

Information

Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) har flyttat från Helsingforsgatan till Finlandsgatan 10 i Akalla. Dom har öppet enligt följande

Måndag och onsdag kl 08.00 – 12.00

Tisdag och torsdag kl 13.00 – 18.00

Information från HSB Fastighetskötsel

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga av vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för reparationer mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta slag måste hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning anmäler detta till våra fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.

Tisdag och torsdag kl 13.00 – 18.00

Information

Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) har flyttat från Helsingforsgatan till Finlandsgatan 10 i Akalla. Dom har öppet enligt följande

Måndag och onsdag kl 08.00 – 12.00

Tisdag och torsdag kl 13.00 – 18.00

Information från HSB Fastighetskötsel

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga av vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för reparationer mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta slag måste hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning anmäler detta till våra fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.

Tisdag och torsdag kl 13.00 – 18.00

Information

Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) har flyttat från Helsingforsgatan till Finlandsgatan 10 i Akalla. Dom har öppet enligt följande

Måndag och onsdag kl 08.00 – 12.00

Tisdag och torsdag kl 13.00 – 18.00