Skip to main content

Information från HSB Fastighetskötsel

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga av vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för reparationer mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta slag måste hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning anmäler detta till våra fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.

Information

Information Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) ligger på Helsingörsgatan 38 i Kista.
Kontoret har öppet enligt följande:

Måndag och onsdag kl. 08.00 – 12.00
Tisdag och torsdag kl. 13.00 – 18.00

Information från HSB Fastighetskötsel

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga av vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för reparationer mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta slag måste hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning anmäler detta till våra fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.

Information

Information Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) ligger på Helsingörsgatan 38 i Kista.
Kontoret har öppet enligt följande:

Måndag och onsdag kl. 08.00 – 12.00
Tisdag och torsdag kl. 13.00 – 18.00

Information från HSB Fastighetskötsel

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga av vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för reparationer mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta slag måste hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning anmäler detta till våra fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.

Information

Information Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) ligger på Helsingörsgatan 38 i Kista.
Kontoret har öppet enligt följande:

Måndag och onsdag kl. 08.00 – 12.00
Tisdag och torsdag kl. 13.00 – 18.00