Häckarna på Imatragatan

Detta arbete kommer att minska kostnaden för markskötseln. Att ha olika sorters häckar som ska klippas olika tider på året är mycket kostsamt.

Arbetet upphandlades i våras och i maj beställdes de nya plantorna.

Boende på berörda adresser fick information i brevlådan under vecka 38.

Varning för bedragare

Om detta händer dig, fråga efter namn, företagsnamn och mobilnummer.

Vid varje tillfälle något ska åtgärdas inne i en bostad får berörda hushåll information om detta, oftast flera dagar i förväg.

Det förekommer också att personer ringer och utger sig för att representera en bank och på så sätt försöker lura personer på pengar. Lämna aldrig uppgifter om kontonummer, bank-ID, kortnummer etc. till någon per telefon eller vid besök i hemmet.
Prata gärna med dina grannar om detta. Det är inte alla som läser information vi publicerar här och på föreningens facebooksida.

Uppdatering angående taktvätten

Entreprenören meddelar att arbetet som skulle återupptagits i måndags blivit försenat på grund av sjukdom. Som planen ser ut nu ska de komma och kema taken på gård fem nästa vecka. Efter att det har verkat några dagar kan de sen börja spola.

Den ursprungliga planen:
Måndag 29 augusti återupptas arbetet med att spola taken. Arbetet ska först ske på gård 5. Berörda adresser är:
Nykarlebygatan 12-38, 62-80, 96-112 (jämna nummer)
Imatragatan 3-27, 87-105 (ojämna nummer)

Arbetet kommer utföras:
måndag – onsdag 7.00-16.00
torsdag 7.00 – 18.00
fredag 7.00-13.30

Om något problem uppstår i samband med detta kan felanmälan göras till HSB via hemsidan alternativt 010-442 11 00.