Skip to main content

Elstöd och elräkning

Ni har troligen upptäckt att ingen el debiterats för december – februari. Detta skulle ha varit påförda era avier för april – juni 2024. Orsaken är att vi genomfört ett elmätarbyte. De nya mäter er förbrukning dag för dag, månad för månad. Mätdatan blev tyvärr tre dagar försenat vid leverans till HSB ekonomi. Orsaken är att företaget som skulle byta mätare inte kunnat komma in i 53 bostäder. Det har också förekommit att befintliga proppskåp med den gamla mätaren varit inbyggda eller felkopplade på ett sådan sätt att mätarna inte gick att byta.

Elförbrukningen för december-februari kommer retroaktivt på månadsavierna i juli-augusti-september tillsammans med förbrukningen av elen mars – april-maj 2024.

De medlemmar som inte öppnade, eller av annan orsak inte gav möjlighet till att byta elmätarna, kommer att få en ny avisering i brevlåda. Observera att ni är skyldiga att ge tillträde till bostäderna för mätarbytet. Tvingas vi till ett tredje besök kommer hela kostanden debiteras berörda medlemmar.