Skip to main content

Byte av häckar på Imatragatan

Bakgrunden till detta är att föreningen har ett skötselansvar för samtliga häckar i Trädgårdsstaden. Denna häck som består av en blandning av olika buskar med olika skötselkrav ska ersättas med enhetlig häck som planteras utmed hela Imatragatan jämna nummer.

Arbetet påbörjas med borttagning av de existerade häckarna tisdag 26 september. Därefter planteras en ny häck av samma typ av buske som planterats utmed hela Imatragatan ojämna nummer.

Därefter sköter föreningen, genom avtalad marskötsel, häcken genom klippning och beskärning när så behövs.

Varje bostadsrättsinnehavare som nu är berörd ska kontrollera att inga staket eller verandor går närmare än en meter från den tänkta häcken. Detta för att de som ska sköta häcken obehindrat ska kunna röra sig på insidan av denna utan att hindras av staket eller privata saker etc.

Vi förväntar oss att alla medverkar till detta och att arbetet kan ske utan några störningar.

Sortering av matavfall

När man behöver nya påsar kan dessa hämtas i respektive tvättstugas entré.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i därför avsedd påse. Inget får hällas direkt ner i behållarna! Tyvärr finns det anledning till att vi måste förtydliga detta.

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall

Avgiftshöjning från 1 oktober 2023

Höjningen är tyvärr något vi måste göra för att föreningens ekonomi ska gå ihop. Alla leverantörer höjer sina timkostnader, materialkostnader etc. Även kostnader för köpta tjänster ökar. Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten och Avfall (leverans av vatten samt hämtning av sopor) höjer avgiften med 24 procent.

De lån föreningen har som ska omsättas under 2024 kommer få en ökad räntekostnad från dagens 1 procent till 4-5 procent. Och så vidare.

Årsavgiften måste täcka föreningens löpande kostnader.

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden