Skip to main content

Oförändrat pris för elen i april

Priset för elen har legat still och för april kommer ni att debiteras:
El som förbrukas i bostäderna kostar 2,07 kr/KwH.
Elkostnaden för laddstolparna är 2,67 kr per förbrukad KwH.

Oförändrat pris för elen i april

Priset för elen har legat still och för april kommer ni att debiteras:
El som förbrukas i bostäderna kostar 2,07 kr/KwH.
Elkostnaden för laddstolparna är 2,67 kr per förbrukad KwH.

Oförändrat pris för elen i april

Priset för elen har legat still och för april kommer ni att debiteras:
El som förbrukas i bostäderna kostar 2,07 kr/KwH.
Elkostnaden för laddstolparna är 2,67 kr per förbrukad KwH.