Skip to main content

Pris för elen i september

Styrelsen har beslutat att priset för elen i september ska vara samma som i augusti, dvs:

El som förbrukas i bostäderna sänks från 1,75 kr/kwH till 1,50 kr/KwH.

Elkostnaden för laddstolparna sänks från 2,25 kr till 2.10 kr per förbrukad KwH.

Pris för elen i september

Styrelsen har beslutat att priset för elen i september ska vara samma som i augusti, dvs:

El som förbrukas i bostäderna sänks från 1,75 kr/kwH till 1,50 kr/KwH.

Elkostnaden för laddstolparna sänks från 2,25 kr till 2.10 kr per förbrukad KwH.

Pris för elen i september

Styrelsen har beslutat att priset för elen i september ska vara samma som i augusti, dvs:

El som förbrukas i bostäderna sänks från 1,75 kr/kwH till 1,50 kr/KwH.

Elkostnaden för laddstolparna sänks från 2,25 kr till 2.10 kr per förbrukad KwH.