Skip to main content

Höjd avgift från 1 juli

Brf Trädgårdsstadens styrelse har beslutat höja månadsavgifterna med 3 procent från och med 1 juli 2024.

Bakgrunden är föreningens ökande kostnader av underhåll och höjningar av energikostnader för värmen. Vi har även höjda taxor för vatten o avfall samt ökade räntekostnader. Till detta hör också att föreningen måste öka sitt sparande från en siffra på 156 kr/kvm för 2023 till ett mål på ca 200-300 kr/kvm 2024-2027.
Vi förstår att medlemmar tycker dessa höjningar är besvärliga, men styrelsen ser att kostnaderna stiger på alla områden. Vi är fortsatt lite försiktiga i denna höjning men vi kommer troligen att behöva återkomma med avgiftshöjningar även 2025 och 2026.

Höjd avgift från 1 juli

Brf Trädgårdsstadens styrelse har beslutat höja månadsavgifterna med 3 procent från och med 1 juli 2024.

Bakgrunden är föreningens ökande kostnader av underhåll och höjningar av energikostnader för värmen. Vi har även höjda taxor för vatten o avfall samt ökade räntekostnader. Till detta hör också att föreningen måste öka sitt sparande från en siffra på 156 kr/kvm för 2023 till ett mål på ca 200-300 kr/kvm 2024-2027.
Vi förstår att medlemmar tycker dessa höjningar är besvärliga, men styrelsen ser att kostnaderna stiger på alla områden. Vi är fortsatt lite försiktiga i denna höjning men vi kommer troligen att behöva återkomma med avgiftshöjningar även 2025 och 2026.

Höjd avgift från 1 juli

Brf Trädgårdsstadens styrelse har beslutat höja månadsavgifterna med 3 procent från och med 1 juli 2024.

Bakgrunden är föreningens ökande kostnader av underhåll och höjningar av energikostnader för värmen. Vi har även höjda taxor för vatten o avfall samt ökade räntekostnader. Till detta hör också att föreningen måste öka sitt sparande från en siffra på 156 kr/kvm för 2023 till ett mål på ca 200-300 kr/kvm 2024-2027.
Vi förstår att medlemmar tycker dessa höjningar är besvärliga, men styrelsen ser att kostnaderna stiger på alla områden. Vi är fortsatt lite försiktiga i denna höjning men vi kommer troligen att behöva återkomma med avgiftshöjningar även 2025 och 2026.