Skip to main content

Författare: Mattias Wihlgaard

Avgiftshöjning från 1 oktober 2023

Höjningen är tyvärr något vi måste göra för att föreningens ekonomi ska gå ihop. Alla leverantörer höjer sina timkostnader, materialkostnader etc. Även kostnader för köpta tjänster ökar. Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten och Avfall (leverans av vatten samt hämtning av sopor) höjer avgiften med 24 procent.

De lån föreningen har som ska omsättas under 2024 kommer få en ökad räntekostnad från dagens 1 procent till 4-5 procent. Och så vidare.

Årsavgiften måste täcka föreningens löpande kostnader.

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden