Valberedning

Valberedningen söker kandidater som kan nomineras till en post i Brf Trädgårdsstadens styrelse.

Årsstämma äger rum varje år i maj, då medlemmar får rösta på vilka som ska få uppdrag i styrelsen som ledamot, suppleant, revisor eller valberedning. Ledamot väljs på två år och suppleant, revisor samt valberedning väljs på ett år.

Det är mycket givande, men också ett stort ansvar att vara med i en styrelse och kräver noggrannhet, engagemang och inte minst social kompetens. Bra kunskaper i svenska språket är nödvändigt för uppdraget.
Andra språk är ett plus!
Deltagarna i styrelsen har tystnadsplikt.

Valberedningen har tystnadsplikt angående uppgifter de får vetskap om i sin egenskap av valberedning.

Vår styrelse 2018-19 består av: 10 st ledamöter.
Strax efter stämman utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen delar upp arbetet i många olika ansvarsområden såsom:

  • Avtal, Lagar, Förordningar, Juridik
  • Ekonomi/Budget
  • Fastighetsförvaltning
  • Mötesprotokoll, uppföljning
  • Data och IT
  • Hemsida, Trycksaker
  • Medlemsfrågor
  • Fastighetsskötsel
  • Mark-, Trädgårdsskötsel
  • VVS (värme, ventilation och sanitet)

Styrelsen har möte en gång varje månad, samt ett antal andra möten, kurser och olika uppdrag.

HSB erbjuder fortlöpande utbildning för styrelseledamöter och suppleanter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati.

Arvode, som bestäms av medlemmarna på årsstämman, utgår både till ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning.

Har du eller känner du någon i Trädgårdsstaden som är intresserad och lämplig eller har någon speciell kunskap att bidra med i styrelsen, inom ovan nämnda områden, så kan den personen nomineras till en plats i styrelsen.

Meddela valberedningen dennes namn och telefon nummer, så kontaktar vi personen för en intervju.

Valberedningen presenterar sedan ett förslag på styrelse, till årsstämman. Stämman kan föreslå även alternativa kandidater. och Sedan är det medlemmarna som röstar fram ledamöter, suppleanter och revisor.

Kontakta oss i valberedningen. Du kan lägga ett brev i någon av våra brevlådor, om du vill nominera dig själv, någon annan eller om du har någon fråga angående styrelsearbete.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Följande personer sitter i valberedningen

Gun-Britt Andersson

Mobil: 0700 82 20 11

Gunilla Glas

Mobil: 076 7953006

E-post: gunillaglas@gmail.com

Krystyna Larsson

Mobil: 070-498 22 32