Valberedning

VALBEREDNING

Föreningsstämman äger rum i maj varje år.
Valberedningen föreslår personer till de förtroendeuppdrag, som föreningsstämman ska tillsätta.
Medlemmarna på stämman har möjlighet att ge alternativa förslag på kandidater.
Det är medlemmarna på föreningsstämman, som röstar fram vilka, som ska få uppdragen.

Styrelseledamöter väljs på två år. Revisor, revisorssuppleant samt valberedning väljs på ett år.
(Ett år avser tiden mellan ordinarie föreningsstämmor.)

På stämman lämnar valberedningen förslag på arvodering för ledamöter, revisor, revisorssuppleant och valberedningen. Stämman beslutar om arvoden.

För att få ingå i styrelsen måste man vara myndig medlem, medlems maka/make/sambo.

Då föreningsstämman är avslutad utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och en organisatör för studie-och fritidsverksamhet.

Vår styrelse består under mandatperioden 2019-2020 av 9 ledamöter.

STYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN

 • Juridiskt ansvar
  • Lagen om Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen
  • Avtal
 • Ekonomiskt ansvar
  • Budget
  • Årsredovisning och protokoll till revision
 • Fastighetsansvar
  • Fastighetsförvaltning/skötsel
  • Mark och trädgårdsskötsel
  • Delta vid besiktningen av fastigheterna.
  • Godkänna andrahandsuthyrningar
  • VVS (värme, ventilation, sanitet)
 • Studie- och fritidsverksamhet
  • Data och IT
  • Hemsida
  • Trycksaker

Styrelsemöten hålls en gång varje månad. Dessutom tillkommer ett antal andra möten, kurser och olika uppdrag. HSB erbjuder fortlöpande utbildning för personer, som engagerar sig i bostadsrättsföreningar.

PERSONER FÖR NOMINERING

Det är mycket givande, men det är också ett stort ansvar att vara med i en styrelse. Arbetet kräver noggrannhet, engagemang och social kompetens. Bra kunskaper i svenska språket är nödvändigt för uppdraget. Ytterligare språkkunskaper är en tillgång.
Deltagarna i styrelsen och valberedningen har tystnadsplikt.

Om du, eller någon du känner i Trädgårdsstaden, är intresserad av att bidra till styrelsearbetet så kan den personen nomineras till en plats i styrelsen, till revisor, revisorssuppleant eller till valberedningen.

Meddela valberedningen personens namn och telefonnummer senast 15 februari 2020, så kontaktar vi vederbörande för en intervju.

Följande personer sitter i valberedningen:

Gun-Britt Andersson
Adress: Nykarlebygatan 208
Mobil: 0700 82 20 11
E-post: gbritt.andersson@gmail.com

Gunilla Glas
Adress: Imatragatan 338
Mobil: 076 7953006
E-post: gunillaglas@gmail.com

Krystyna Larsson
Adress: Imatrag.93
Mobil: 070-498 22 32
E-post: krystynalarsson@yahoo.com