Valberedning

Information från valberedningen i Brf Trädgårdsstaden

Valberedningen söker kandidater som kan tänkas att nomineras till en post i Brf Trädgårdsstadens styrelse 2017-18.

Årsstämma hålles varje år i maj då det bl.a. röstas på vilka som ska få uppdrag i styrelsen som ledamöter / suppleanter.
Ledamöter väljs på 2 år och suppleanter på 1 år, revisor väljs på 1 år.
Vår styrelse 2016-17 består av:
7 st ledamöter och 2 st suppleanter. Varav 1 ordförande, 1 vice ordförande, 1 sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter.
Styrelsen har möte 1 ggr/ mån.+ ett antal andra möten, kurser och olika uppdrag.
Styrelsen delar upp arbetet bl.a. i olika ansvarsområden såsom: mark-, fastighet- och data och IT-grupper.

Det är ett stort ansvar att vara med i styrelsen och kräver noggrannhet, engagemang och att vara lyhörd. Deltagarna i styrelsen skriver på ett formulär om att de har tystnadsplikt.

● Har du eller känner du någon i Trädgårdsstaden som har någon speciell kunskap att bidra med i styrelsen så kan den personen nomineras till en plats i styrelsen.

● Meddela valberedningen dennes namn och tel. nr. så kontaktar vi personen för en intervju.

● Valberedningen presenterar sen ett förslag på styrelse, till årsstämman och sen är det medlemmarna som röstar fram ledamöter, suppleanter och revisor.

Speciell kunskap kan vara tex ett stort intresse/kunskap för ekonomi/bokföring, teknik-, IT-, bygg-, lagar/förordningar, juridik.
Arvode, som bestäms av medlemmarna på årsstämman, utgår både till ledamöter, suppleanter och revisor.

Kontakta oss i valberedningen, via vår mail, valbered(at)hotmail.com, eller lägg en lapp i någon av våra brevlådor, om du vill nominera dig själv eller någon annan eller om du har någon fråga angående styrelsearbete.

/Valberedningen

Följande personer sitter i valberedningen
Du kan kontakta dem genom att maila till valbered@hotmail.com

Lena Moberg-Lindblad
073-926 93 46
Imatragatan 170

Michael Diamant
070-145 67 27
Imatragatan 250

Cecilia Tuncer
073-680 01 24
Imatragatan 370