Torsdagsjouren

 
  

Torsdagsjouren utförs av styrelsen på ett rullande schema som bestäms vid varje styrelsemöte.

Torsdagsjouren är i föreningslokalen, Imatragatan 130

Öppettiderna är mellan 18.00-18.45

Sommartid 18.00-18.30