LägenheterExempel på ettor i Trädgårdsstaden

Exempel på tvåor i Trädgårdsstaden

Exempel på treor i Trädgårdsstaden

Exempel på fyror i Trädgårdsstaden