Byggnadslov

För dig som vill genomföra förändringar inne i er bostad, kontakta styrelsen och använd bifogad blankett, blanketten är den gröna länken här under.

Regler för ändring i lägenhet

Bygglov för renovering