Okategoriserade

Tvättning av tak pga. mossbekämpning

Under perioden 14 mars till 29 april kommer samtliga tak i föreningen att spolas för att få bort mossa. Under arbetet måste uteplatser hållas fria från utemöbler och andra lösa saker.

Arbetet kommer att utföras:
Måndagar – onsdagar kl. 7.00 – 16.00
Torsdagar kl. 7.00-18.00
Fredagar kl. 7.00-13.30

Arbetet påbörjas på gård 1 och avslutas på gård 8.

Ni kommer få ett meddelande i brevlådan med en grov plan för när arbetet kommer att utföras på respektive gård. När arbetet är avslutat på en gård får boende besked om detta.

Styrelsen