Okategoriserade

Sophantering

Vi måste hjälpas åt att hålla ordning vid våra sopnedkast. Endast hushållssopor får slängas i dessa. Andra sopor måste lämnas i containern som kommer varannan vecka, i miljörummen eller på återvinningsstation.

Om sopkärlet är fullt eller luckan inte går att öppna av annan orsak så måste du ta dina sopor till annat sopnedkast på området (du behöver inte gå många meter). Om man ställer sopor på marken bredvid drar det till sig råttor och andra djur som skräpar ner. Läs mer under i avsnittet Miljörum, container och återvinning under rubriken Boendeinformation.