Ordningsregler

Här följer de ordningsregler som styrelsen har tagit fram och som gäller alla boende i Brf Trädgårdsstaden, man kan också ladda ner dem här.

Visa hänsyn

Tänk på att du bor i ett radhus med grannar vägg i vägg.
Alla har inte samma vanor som du, vilket innebär att du måste visa hänsyn om du kommer hem sent och/eller har fest.

Som boende med grannar vägg i vägg så måste du också förstå att dina grannar kanske inte är knäpptysta eller går och lägger sig vid samma tid som du själv.

Om du tycker att du störs så bör du först ta kontakt med den personen och samtala om problemen.
Oftast brukar man kunna lösa problemet på plats.

I annat fall så får du/ni vända er till styrelsen för vidare hjälp.

Störande ljud

Dämpa ljud efter klockan 21.00.

Den regel som föreningen tillämpar är att det ska vara ”tyst” mellan klockan 21.00 och 07.00 på vardagar. Helger mellan 22.00 och 09.00.
Om du har fest, informera dina närmaste grannar och visa hänsyn om det blir sent.
Tänk också på att det kan upplevas besvärande för grannar om du har fest varje helg eller liknande.

Tvätta/ torktumla inte efter klockan 21.00 eller före 07:00 på vardagar (09.00 på helger).
Undvik att använda diskmaskinen sent på kvällen eller under natten.

Spring inte i trappen (om du har två våningar) eller prata högt och slå i dörrar under sen kväll/natt.

Spela inte hög musik med öppna altandörrar/fönster, så att grannar ofrivilligt måste lyssna på ditt musikval.

Renovering

När du borrar eller spikar så låter det inte bara in till närmsta granne utan även till andra i samma radhuslänga.

Sådana arbeten får därför endast utföras måndag – fredag 07:00- 21:00, lördag och söndag mellan 10.00-19.00. På helgdagar (julafton, juldagar, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, påskdagar mm) så råder det strikt förbud att utföra arbeten av ovannämnda slag.

Vid renovering av toaletter och våtutrymmen ska tätskiktet inspekteras av styrelsen och förvaltare från HSB innan ytskiktet läggs på av entreprenör. Det är av stor vikt att allt arbete som sker i våtutrymmen utförs av en fackman med våtrumscertifikat.

Om det ovan anförda inte följs så har styrelsen full rätt att inleda en process om förverkande av den aktuella bostadsrätten.
Detta i enlighet med 44 § punkt 7, i föreningens stadgar.

Uteplats/rabatt

Håll snyggt på din uteplats. Uteplatsen är inget extra förvaringsutrymme.

Sköt om ditt staket, det ska stå rakt, vara väl förankrat och får högst vara 80 cm högt.
Staket och växter får inte spärra grannars tillgång till innergården.
Ogräs och döda växter ska rensas bort.

Du ska även ombesörja oljning av alla träytor samt underhålla vitmålade ytor.
Olja och färg finns att hämta på föreningens ordinarie städdag eller på torsdagsjouren.

Mer information om detta finner du i det infoblad som delas ut flera gånger under året.

Övrigt

Det är inte tillåtet att spela fotboll mellan husen. Använd fotbollsplanen eller de stora gräsytorna på Järvafältet.

Förrådsgångar och andra likande utrymmen får inte användas för uppställning av cyklar, barnvagnar, skräp etc.

Håll ögon och öron öppna, bästa sättet att undvika inbrott är att man bryr sig och visar solidariskt ansvar.
Det innebär att vara uppmärksam om vilka som rör sig på föreningens mark.

Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen såsom tvättstugor och föreningslokal.