Miljörum och container

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, dessa är endast avsedda för återvinning av tidningspapper, glas samt batterier.

Alla typer av sopor med undantag för miljöfarligt avfall samt elektronik kan lämnas vid en bemannad container på torsdagar (om inget annat anges).

Se följande dokument för mer information om olika sorters avfall.

Lathund avfall

Den är på plats från kl. 16.30 och är kvar tills den är full eller kl 20:00, vilket som än inträffar först./

Datum (2021)Plats
27 majNykarlebygatan
10 juniImatragatan
23 juni OBS OnsdagNykarlebygatan
8 juliImatragatan
22 juliNykarlebygatan
5 augustiImatragatan
19 augustiNykarlebygatan
2 septemberImatragatan
16 septemberNykarlebygatan
30 septemberImatragatan
14 oktoberNykarlebygatan
28 oktoberImatragatan
11 novemberNykarlebygatan