Okategoriserade

Meddelande från Valberedningen

OBS! Förlängning av nomineringsperioden till 13 mars 2022

Det är av största vikt, att få in en ingenjör eller tekniker med fokus på VVS och/eller ventilation i Styrelsen. De tekniska system föreningen använder sig av är Värmestyrning (Bastech), Aptuslås- och entrestyrning.

Vill du nominera dig själv eller någon annan person, med tekniska kunskaper, och som bor i Trädgårdsstaden, så vore vi i valberedningen tacksamma om du kontaktar någon av oss och meddelar personens namn och telefonnummer.

Har du frågor eller funderingar är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss.

Valberedningen

Gun-Britt Andersson, Nykarlebyg. 208, 070-082 20 11, gbritt.andersson@gmail.com

Gunilla Glas, Imatrag. 338, 076-795 30 06, gunillaglas@gmail.com

Krystyna Larsson, Imatrag. 93, 070-498 22 32, krystynalarsson@yahoo.com