Nyheter

Information om ändrade tvättider i Brf Trädgårdsstaden grovtvättstuga på Imatragatan 4

Idag den 28 oktober har tvättiderna ändrats i grovtvättstugan. Bakgrunden är den motion som bifölls på årets stämma. Den gick ut på att tvättpassen i
grovtvättstugan ska vara minst fyra timmar.

Från och med idag den 28 oktober är tvättpassen i grovtvättstugan:
07.00 – 11.00, 11.00 – 16.00 och 16.00 – 22.00

OBS! Ni som gjort bokning av tvättstugan tidigare behöver göra nya bokningar då samtliga gamla bokningar till grovtvättstugan tagits bort.
Har ni bokat den vanliga tvättstugan på Imatragatan 4, kontrollera att era
bokningar finns kvar.

Styrelsen