Infobladet

Infobladet är BRF Trädgårdsstadens egen infoblad! Den utkommer med 3 till 5 nummer per år

Infobladet innehåller allehanda information – förutom information från styrelse och
gårdsombud tar bladet upp aktuella aktiviteter, tips och annat av intresse.
Infobladet, vanligtvis på cirka 1 till 4 sidor per nummer, delas ut till samtliga boende i området – 421 hushåll.
På nätet kan du läsa det senaste och tidigare nummer av infobladet.

Du måste ha Adobe Acrobat Reader version 4 eller senare för att kunna
läsa tidningarna. Den finns att hämta på www.adobe.se och är gratis att hämta hem.
Papperskopia kan hämtas på torsdagsjouren i våran föreningslokal!

2022
Infoblad 1