Okategoriserade

Dags att lämna i förslag/motion till årets stämma

Senast midnatt den 28 februari ska förslag/motioner ha lämnats i brevlådan vid föreningslokalen, Imatragatan 130. Än så länge kan vi inte ta emot elektroniska motioner, det pågår stadgeändring för att ge våra medlemmar den möjligheten. Nästa år kommer det vara möjligt om årets stämma lämnar sitt medgivande till detta.

En motion ska innehålla:
1. Vad du vill ändra på eller vad som är syftet med ditt förslag.
2. Motionen ska vara tydlig och skriven med lättläst typsnitt. Handskrivna motioner bör undvikas.
3. Den ska vara underskriven av en medlem i Brf Trädgårdsstaden. Även medlemmens adressen ska vara med.

Styrelsen