Okategoriserade

Sophantering

Vi måste hjälpas åt att hålla ordning vid våra sopnedkast. Endast hushållssopor får slängas i dessa. Andra sopor måste lämnas i containern som kommer varannan vecka, i miljörummen eller på återvinningsstation. Om sopkärlet är fullt eller luckan inte går att öppna av annan orsak så måste du ta dina sopor till annat sopnedkast på området… Read More Sophantering