Skärmtaks information och ansökan

Nu har Brf Trädgårdsstaden fått bygglov för att sätta skärmtak på fram och baksida

Efter mycket lång väntan har nu Brf Trädgårdsstaden fått beviljat bygglovstillstånd Diarienummer 2017-17907-20 samt 2017-17908-20 (av Stockholms stad, statsbyggnadsnämnden) för att uppföra skärmtak på fram- och baksida.

Viktig information är att det inte kommer vara tillåtet att sätta upp skärmtak på egen hand, utan det kommer bara tillåtas skärmtak som sätts upp av den leverantör som brf Trädgårdstaden har upphandlat detta med (DFR AB, ny leverantör istället för BEAB)

Har du redan beställt skärmtak så behöver du inte göra det igen, du får automatiskt ta del av det nya avtalet.

Så här gör du om du vill skaffa skärmtak:

1. Lämna ansökan till styrelsen om att ni vill sätta upp skärmtak och om det är för fram- eller baksida.
Vill ni sätta upp skärmtak på både fram- och baksida lämnar ni två ansökningar.
Ansökningen kan antingen lämnas in på torsdagsjouren eller lämnas i brevlådan på Imatragatan 130

2. Styrelsen kommer sedan skicka beställning till leverantören av skärmtak (DFR AB).

3. DFR AB kontaktar er för att komma överens om tid för uppförandet.

4. DFR AB skickar fakturan direkt till dig efter att skärmtaket är byggt.

Kostnaden för skärmtak är följande:

Skärmtak framsida: 5390 kr inklusive mervärdesskatt
Skärmtak baksida: 7870 kr inklusive mervärdesskatt

Anledningen till att styrelsen tagit beslutet att det inte kommer vara tillåtet att uppföra skärmtak på egen hand, utan endast med leverantören DFR AB, är att det är väldigt viktigt att alla skärmtak har likadant utseende och är av hög kvalitet.

Detta för att behålla ett enhetligt utseende av våra fasaders yttre i föreningen.

ROT-avdrag är inte möjligt på detta arbete.

Ansökan om skärmtak