Skip to main content

Mindre underhållsarbete pågår

Under maj månad åtgärdas de delar av verandor och uteplatser där röta upptäckts. Det gäller reparationer, slipning och målning. Hantverkarna kommer från TL-Teamet AB.

Mindre underhållsarbete pågår

Under maj månad åtgärdas de delar av verandor och uteplatser där röta upptäckts. Det gäller reparationer, slipning och målning. Hantverkarna kommer från TL-Teamet AB.

Mindre underhållsarbete pågår

Under maj månad åtgärdas de delar av verandor och uteplatser där röta upptäckts. Det gäller reparationer, slipning och målning. Hantverkarna kommer från TL-Teamet AB.