Skip to main content

Välkommen på gemensam städdag 25 maj

Nu är det dags att medverka till att snygga upp i vår Trädgårdsstad.
Vi börjar kl. 10.00 vid föreningslokalen på Imatragatan 130 och räknar med att hålla på som längst till kl. 14.

Vid lokalen kan du hämta olja för att ytbehandla verandan på framsidan av din bostad. Vill du olja din veranda på baksidan så måste du själv köpa oljan.

Vi kommer under dagen att grilla korv och umgås vid föreningslokalen.

Vår tanke med denna städdag är att vi snyggar upp på våra verandor både baksida och framsida, på gemensamma ytor städar vi och samlar skräp och annat i plastsäckar.*

Det kommer finnas två containrar för avfall vid vändplatsen på Imatragatan och Nykarlebygatan, de står där för att ni ska kunna göra er av med trädgårdsavfall och annat som ni inte vill ha kvar på uteplatserna. Man får inte kasta miljöfarligt avfall (färgrester, gamla däck, elavfall och kemikalier i allmänhet) i dessa. Miljöfarligt avfall måste ni själva föra till Stockholms stads miljöstationer.

Välkommen till en trevlig dag i gemenskapens tecken!

Välkommen på gemensam städdag 25 maj

Nu är det dags att medverka till att snygga upp i vår Trädgårdsstad.
Vi börjar kl. 10.00 vid föreningslokalen på Imatragatan 130 och räknar med att hålla på som längst till kl. 14.

Vid lokalen kan du hämta olja för att ytbehandla verandan på framsidan av din bostad. Vill du olja din veranda på baksidan så måste du själv köpa oljan.

Vi kommer under dagen att grilla korv och umgås vid föreningslokalen.

Vår tanke med denna städdag är att vi snyggar upp på våra verandor både baksida och framsida, på gemensamma ytor städar vi och samlar skräp och annat i plastsäckar.*

Det kommer finnas två containrar för avfall vid vändplatsen på Imatragatan och Nykarlebygatan, de står där för att ni ska kunna göra er av med trädgårdsavfall och annat som ni inte vill ha kvar på uteplatserna. Man får inte kasta miljöfarligt avfall (färgrester, gamla däck, elavfall och kemikalier i allmänhet) i dessa. Miljöfarligt avfall måste ni själva föra till Stockholms stads miljöstationer.

Välkommen till en trevlig dag i gemenskapens tecken!

Välkommen på gemensam städdag 25 maj

Nu är det dags att medverka till att snygga upp i vår Trädgårdsstad.
Vi börjar kl. 10.00 vid föreningslokalen på Imatragatan 130 och räknar med att hålla på som längst till kl. 14.

Vid lokalen kan du hämta olja för att ytbehandla verandan på framsidan av din bostad. Vill du olja din veranda på baksidan så måste du själv köpa oljan.

Vi kommer under dagen att grilla korv och umgås vid föreningslokalen.

Vår tanke med denna städdag är att vi snyggar upp på våra verandor både baksida och framsida, på gemensamma ytor städar vi och samlar skräp och annat i plastsäckar.*

Det kommer finnas två containrar för avfall vid vändplatsen på Imatragatan och Nykarlebygatan, de står där för att ni ska kunna göra er av med trädgårdsavfall och annat som ni inte vill ha kvar på uteplatserna. Man får inte kasta miljöfarligt avfall (färgrester, gamla däck, elavfall och kemikalier i allmänhet) i dessa. Miljöfarligt avfall måste ni själva föra till Stockholms stads miljöstationer.

Välkommen till en trevlig dag i gemenskapens tecken!