Skip to main content

Elmätarbyte omgång 2

Nu är det dags att byta ut elmätarna på resterande adresser i Trädgårdsstaden. Arbetet kommer att pågå i februari och början av mars. Arbetet startar på gård 5 och avslutas på gård 8.

OBS! Det är viktigt att alla samverkar så att bytet sker smidigt och utan fördröjning.

Ni som inte kan vara hemma måste lämna nyckel till vår fastighetsskötare som ansvarar för nyckelhanteringen. Lämna i så fall nyckeln på fastighetsskötarnas kontor på Helsingforsgatan 43, ingång från gatan, kl. 07.00 – 08.00 måndag till fredag.

Samtliga berörda adresser får information med tidsplan i sina brevlådor.

 

Elmätarbyte omgång 2

Nu är det dags att byta ut elmätarna på resterande adresser i Trädgårdsstaden. Arbetet kommer att pågå i februari och början av mars. Arbetet startar på gård 5 och avslutas på gård 8.

OBS! Det är viktigt att alla samverkar så att bytet sker smidigt och utan fördröjning.

Ni som inte kan vara hemma måste lämna nyckel till vår fastighetsskötare som ansvarar för nyckelhanteringen. Lämna i så fall nyckeln på fastighetsskötarnas kontor på Helsingforsgatan 43, ingång från gatan, kl. 07.00 – 08.00 måndag till fredag.

Samtliga berörda adresser får information med tidsplan i sina brevlådor.

 

Elmätarbyte omgång 2

Nu är det dags att byta ut elmätarna på resterande adresser i Trädgårdsstaden. Arbetet kommer att pågå i februari och början av mars. Arbetet startar på gård 5 och avslutas på gård 8.

OBS! Det är viktigt att alla samverkar så att bytet sker smidigt och utan fördröjning.

Ni som inte kan vara hemma måste lämna nyckel till vår fastighetsskötare som ansvarar för nyckelhanteringen. Lämna i så fall nyckeln på fastighetsskötarnas kontor på Helsingforsgatan 43, ingång från gatan, kl. 07.00 – 08.00 måndag till fredag.

Samtliga berörda adresser får information med tidsplan i sina brevlådor.