Välkommen på medlemsmöte

Höstens medlemsmöten var glädjande nog mycket välbesökta och det blev trångt i lokalen. Vi dubblar nu därför antalet tillfällen och bjuder in boende på två gårdar i taget.

Plats: Föreningslokalen, Imatragatan 130

På dagordningen

1. Elkostnaden och det elstöd som vi hoppas få del av.

2. Nya regler för hantering av hushållssopor från den 1 januari 2023. Hur ska vi få alla medverka till detta?

3. Underhållsåtgärder under 2023.

4. Möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

5. Föreningsstämman 31 maj

6. Grannsamverkan mot brott.

Medlemmar på gård 1 och 2 (Imatragatan 6–206 jämna nummer) är välkomna tisdag 7 mars kl. 18.30 – 20.00.

Gård 3 och 4 (Imatragatan 208–390 jämna nummer) är välkomna torsdag torsdag 16 mars kl. 19.00 – 20.30. OBS! Annan tid p.g.a. att det är torsdagsjour kl. 18.00-18.45.

Gård 5 och 6 är välkomna till föreningslokalen tisdag 21 mars 2023 kl. 18.30 – 20.00.

Gårdarna 5–6, har adresserna Imatragatan 3–55 samt 87–127 ojämna nummer och Nykarlebygatan 2-58 samt Nykarlebygatan 62-166.

Gård 7 och 8 välkomna tisdag 28 mars kl. 18.30 – 20.00.Gårdarna 7–8, har adresserna Imatragatan 57–85 samt 129–147 ojämna nummer och Nykarlebygatan 168–222 jämna nummer samt Nykarlebygatan 7–161 ojämna nummer.

Välkomna!

Välkommen på medlemsmöte

Höstens medlemsmöten var glädjande nog mycket välbesökta och det blev trångt i lokalen. Vi dubblar nu därför antalet tillfällen och bjuder in boende på två gårdar i taget.

Plats: Föreningslokalen, Imatragatan 130

På dagordningen

1. Elkostnaden och det elstöd som vi hoppas få del av.

2. Nya regler för hantering av hushållssopor från den 1 januari 2023. Hur ska vi få alla medverka till detta?

3. Underhållsåtgärder under 2023.

4. Möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

5. Föreningsstämman 31 maj

6. Grannsamverkan mot brott.

Medlemmar på gård 1 och 2 (Imatragatan 6–206 jämna nummer) är välkomna tisdag 7 mars kl. 18.30 – 20.00.

Gård 3 och 4 (Imatragatan 208–390 jämna nummer) är välkomna torsdag torsdag 16 mars kl. 19.00 – 20.30. OBS! Annan tid p.g.a. att det är torsdagsjour kl. 18.00-18.45.

Gård 5 och 6 är välkomna till föreningslokalen tisdag 21 mars 2023 kl. 18.30 – 20.00.

Gårdarna 5–6, har adresserna Imatragatan 3–55 samt 87–127 ojämna nummer och Nykarlebygatan 2-58 samt Nykarlebygatan 62-166.

Gård 7 och 8 välkomna tisdag 28 mars kl. 18.30 – 20.00.Gårdarna 7–8, har adresserna Imatragatan 57–85 samt 129–147 ojämna nummer och Nykarlebygatan 168–222 jämna nummer samt Nykarlebygatan 7–161 ojämna nummer.

Välkomna!

Välkommen på medlemsmöte

Höstens medlemsmöten var glädjande nog mycket välbesökta och det blev trångt i lokalen. Vi dubblar nu därför antalet tillfällen och bjuder in boende på två gårdar i taget.

Plats: Föreningslokalen, Imatragatan 130

På dagordningen

1. Elkostnaden och det elstöd som vi hoppas få del av.

2. Nya regler för hantering av hushållssopor från den 1 januari 2023. Hur ska vi få alla medverka till detta?

3. Underhållsåtgärder under 2023.

4. Möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

5. Föreningsstämman 31 maj

6. Grannsamverkan mot brott.

Medlemmar på gård 1 och 2 (Imatragatan 6–206 jämna nummer) är välkomna tisdag 7 mars kl. 18.30 – 20.00.

Gård 3 och 4 (Imatragatan 208–390 jämna nummer) är välkomna torsdag torsdag 16 mars kl. 19.00 – 20.30. OBS! Annan tid p.g.a. att det är torsdagsjour kl. 18.00-18.45.

Gård 5 och 6 är välkomna till föreningslokalen tisdag 21 mars 2023 kl. 18.30 – 20.00.

Gårdarna 5–6, har adresserna Imatragatan 3–55 samt 87–127 ojämna nummer och Nykarlebygatan 2-58 samt Nykarlebygatan 62-166.

Gård 7 och 8 välkomna tisdag 28 mars kl. 18.30 – 20.00.Gårdarna 7–8, har adresserna Imatragatan 57–85 samt 129–147 ojämna nummer och Nykarlebygatan 168–222 jämna nummer samt Nykarlebygatan 7–161 ojämna nummer.

Välkomna!