Skip to main content

Sortering av matavfall

Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden finns behållare för detta på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

OBS! Allt matavfall måste först slängas i de påsar som är avsedda för det. Inte i några andra påsar och absolut inte direkt ner i behållarna (på förekommen anledning behöver vi tyvärr förtydliga detta). Behöver du fler påsar kan du hämta det i entrén till våra tvättstugor.

När man behöver nya påsar kan dessa hämtas i respektive tvättstugas entré.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i därför avsedd påse. Inget får hällas direkt ner i behållarna! Tyvärr finns det anledning till att vi måste förtydliga detta.

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall

Sortering av matavfall

Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden finns behållare för detta på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

OBS! Allt matavfall måste först slängas i de påsar som är avsedda för det. Inte i några andra påsar och absolut inte direkt ner i behållarna (på förekommen anledning behöver vi tyvärr förtydliga detta). Behöver du fler påsar kan du hämta det i entrén till våra tvättstugor.

När man behöver nya påsar kan dessa hämtas i respektive tvättstugas entré.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i därför avsedd påse. Inget får hällas direkt ner i behållarna! Tyvärr finns det anledning till att vi måste förtydliga detta.

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall

Sortering av matavfall

Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden finns behållare för detta på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

OBS! Allt matavfall måste först slängas i de påsar som är avsedda för det. Inte i några andra påsar och absolut inte direkt ner i behållarna (på förekommen anledning behöver vi tyvärr förtydliga detta). Behöver du fler påsar kan du hämta det i entrén till våra tvättstugor.

När man behöver nya påsar kan dessa hämtas i respektive tvättstugas entré.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i därför avsedd påse. Inget får hällas direkt ner i behållarna! Tyvärr finns det anledning till att vi måste förtydliga detta.

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall