SORTERING AV MATAVFALL

Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden kommer behållare för detta finnas på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

Behållarna är nu på plats men är övertäckta i väntan på leverans av påsar och hållare till dessa.

Uppdatering:
Stockholm Vatten och Avfall meddelar idag, 26 januari, att det är förseningar på leveranser av papperspåsar och hållare. Det rör sig om minst tre veckors försening.

Detta innebär att starten för vår sortering av matavfallet blir ytterligare försenat.

Vi beklagar förstås detta och kommer att hålla er uppdaterade

Vi har beställt matavfallspåsar samt hållare för dessa. Dessa kommer att distribueras till verandorna på samtliga lägenheter. När man behöver nya påsar kan dessa hämtas i respektive tvättstugas entré.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i påse. Inget får hällas direkt ner i behållarna!

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall

Följ Facebooksidan och hemsidan för eventuella uppdateringar om detta.

SORTERING AV MATAVFALL

Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden kommer behållare för detta finnas på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

Behållarna är nu på plats men är övertäckta i väntan på leverans av påsar och hållare till dessa.

Uppdatering:
Stockholm Vatten och Avfall meddelar idag, 26 januari, att det är förseningar på leveranser av papperspåsar och hållare. Det rör sig om minst tre veckors försening.

Detta innebär att starten för vår sortering av matavfallet blir ytterligare försenat.

Vi beklagar förstås detta och kommer att hålla er uppdaterade

Vi har beställt matavfallspåsar samt hållare för dessa. Dessa kommer att distribueras till verandorna på samtliga lägenheter. När man behöver nya påsar kan dessa hämtas i respektive tvättstugas entré.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i påse. Inget får hällas direkt ner i behållarna!

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall

Följ Facebooksidan och hemsidan för eventuella uppdateringar om detta.

SORTERING AV MATAVFALL

Fr.o.m. januari 2023 måste alla boende i Stockholms stad sortera sitt matavfall för återvinning. I Trädgårdsstaden kommer behållare för detta finnas på Imatragatan 4, Imatragatan 230, Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60, dvs. där vi har dubbla behållare.

Behållarna är nu på plats men är övertäckta i väntan på leverans av påsar och hållare till dessa.

Uppdatering:
Stockholm Vatten och Avfall meddelar idag, 26 januari, att det är förseningar på leveranser av papperspåsar och hållare. Det rör sig om minst tre veckors försening.

Detta innebär att starten för vår sortering av matavfallet blir ytterligare försenat.

Vi beklagar förstås detta och kommer att hålla er uppdaterade

Vi har beställt matavfallspåsar samt hållare för dessa. Dessa kommer att distribueras till verandorna på samtliga lägenheter. När man behöver nya påsar kan dessa hämtas i respektive tvättstugas entré.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta och ris
 • Rester av bröd och äggskal
 • Teblad och kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som en mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen.

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

OBS! Precis som med övrig avfallshantering måste avfallet läggas i påse. Inget får hällas direkt ner i behållarna!

För tips vid sortering av matavfall se www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall

Följ Facebooksidan och hemsidan för eventuella uppdateringar om detta.