Häckarna på Imatragatan

Just nu pågår arbete med att ta bort befintliga häckar längs med Imatragatan. Dessa kommer att ersättas med en enhetlig häck.

Detta arbete kommer att minska kostnaden för markskötseln. Att ha olika sorters häckar som ska klippas olika tider på året är mycket kostsamt.

Arbetet upphandlades i våras och i maj beställdes de nya plantorna.

Boende på berörda adresser fick information i brevlådan under vecka 38.

Berörda adresser är:
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83 och 85.

Häckarna på Imatragatan

Just nu pågår arbete med att ta bort befintliga häckar längs med Imatragatan. Dessa kommer att ersättas med en enhetlig häck.

Detta arbete kommer att minska kostnaden för markskötseln. Att ha olika sorters häckar som ska klippas olika tider på året är mycket kostsamt.

Arbetet upphandlades i våras och i maj beställdes de nya plantorna.

Boende på berörda adresser fick information i brevlådan under vecka 38.

Berörda adresser är:
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83 och 85.

Häckarna på Imatragatan

Just nu pågår arbete med att ta bort befintliga häckar längs med Imatragatan. Dessa kommer att ersättas med en enhetlig häck.

Detta arbete kommer att minska kostnaden för markskötseln. Att ha olika sorters häckar som ska klippas olika tider på året är mycket kostsamt.

Arbetet upphandlades i våras och i maj beställdes de nya plantorna.

Boende på berörda adresser fick information i brevlådan under vecka 38.

Berörda adresser är:
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83 och 85.