Varning för bedragare

Vi har återigen uppmärksammats på att det finns individer som kontaktar medlemmar och meddelar att de ska utföra någon form av arbete i bostaden. Framförallt verkar det vara äldre som drabbas.

Om detta händer dig, fråga efter namn, företagsnamn och mobilnummer.

Vid varje tillfälle något ska åtgärdas inne i en bostad får berörda hushåll information om detta, oftast flera dagar i förväg.

Det förekommer också att personer ringer och utger sig för att representera en bank och på så sätt försöker lura personer på pengar. Lämna aldrig uppgifter om kontonummer, bank-ID, kortnummer etc. till någon per telefon eller vid besök i hemmet.
Prata gärna med dina grannar om detta. Det är inte alla som läser information vi publicerar här och på föreningens facebooksida.

Varning för bedragare

Vi har återigen uppmärksammats på att det finns individer som kontaktar medlemmar och meddelar att de ska utföra någon form av arbete i bostaden. Framförallt verkar det vara äldre som drabbas.

Om detta händer dig, fråga efter namn, företagsnamn och mobilnummer.

Vid varje tillfälle något ska åtgärdas inne i en bostad får berörda hushåll information om detta, oftast flera dagar i förväg.

Det förekommer också att personer ringer och utger sig för att representera en bank och på så sätt försöker lura personer på pengar. Lämna aldrig uppgifter om kontonummer, bank-ID, kortnummer etc. till någon per telefon eller vid besök i hemmet.
Prata gärna med dina grannar om detta. Det är inte alla som läser information vi publicerar här och på föreningens facebooksida.

Varning för bedragare

Vi har återigen uppmärksammats på att det finns individer som kontaktar medlemmar och meddelar att de ska utföra någon form av arbete i bostaden. Framförallt verkar det vara äldre som drabbas.

Om detta händer dig, fråga efter namn, företagsnamn och mobilnummer.

Vid varje tillfälle något ska åtgärdas inne i en bostad får berörda hushåll information om detta, oftast flera dagar i förväg.

Det förekommer också att personer ringer och utger sig för att representera en bank och på så sätt försöker lura personer på pengar. Lämna aldrig uppgifter om kontonummer, bank-ID, kortnummer etc. till någon per telefon eller vid besök i hemmet.
Prata gärna med dina grannar om detta. Det är inte alla som läser information vi publicerar här och på föreningens facebooksida.