Skip to main content

Avgiftshöjning från 1 oktober 2023

På grund av ökade kostnader för föreningen har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för bostäderna med 3 procent fr.o.m. kvartal fyra, dvs 1 oktober.

Höjningen är tyvärr något vi måste göra för att föreningens ekonomi ska gå ihop. Alla leverantörer höjer sina timkostnader, materialkostnader etc. Även kostnader för köpta tjänster ökar. Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten och Avfall (leverans av vatten samt hämtning av sopor) höjer avgiften med 24 procent.

De lån föreningen har som ska omsättas under 2024 kommer få en ökad räntekostnad från dagens 1 procent till 4-5 procent. Och så vidare.

Årsavgiften måste täcka föreningens löpande kostnader.

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden

Avgiftshöjning från 1 oktober 2023

På grund av ökade kostnader för föreningen har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för bostäderna med 3 procent fr.o.m. kvartal fyra, dvs 1 oktober.

Höjningen är tyvärr något vi måste göra för att föreningens ekonomi ska gå ihop. Alla leverantörer höjer sina timkostnader, materialkostnader etc. Även kostnader för köpta tjänster ökar. Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten och Avfall (leverans av vatten samt hämtning av sopor) höjer avgiften med 24 procent.

De lån föreningen har som ska omsättas under 2024 kommer få en ökad räntekostnad från dagens 1 procent till 4-5 procent. Och så vidare.

Årsavgiften måste täcka föreningens löpande kostnader.

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden

Avgiftshöjning från 1 oktober 2023

På grund av ökade kostnader för föreningen har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för bostäderna med 3 procent fr.o.m. kvartal fyra, dvs 1 oktober.

Höjningen är tyvärr något vi måste göra för att föreningens ekonomi ska gå ihop. Alla leverantörer höjer sina timkostnader, materialkostnader etc. Även kostnader för köpta tjänster ökar. Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten och Avfall (leverans av vatten samt hämtning av sopor) höjer avgiften med 24 procent.

De lån föreningen har som ska omsättas under 2024 kommer få en ökad räntekostnad från dagens 1 procent till 4-5 procent. Och så vidare.

Årsavgiften måste täcka föreningens löpande kostnader.

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden