Uppdatering angående taktvätten

Detta är den information som styrelsen fått från entreprenören HSB sanering:

Entreprenören meddelar att arbetet som skulle återupptagits i måndags blivit försenat på grund av sjukdom. Som planen ser ut nu ska de komma och kema taken på gård fem nästa vecka. Efter att det har verkat några dagar kan de sen börja spola.

Den ursprungliga planen:
Måndag 29 augusti återupptas arbetet med att spola taken. Arbetet ska först ske på gård 5. Berörda adresser är:
Nykarlebygatan 12-38, 62-80, 96-112 (jämna nummer)
Imatragatan 3-27, 87-105 (ojämna nummer)

Arbetet kommer utföras:
måndag – onsdag 7.00-16.00
torsdag 7.00 – 18.00
fredag 7.00-13.30

Om något problem uppstår i samband med detta kan felanmälan göras till HSB via hemsidan alternativt 010-442 11 00.

Uppdatering angående taktvätten

Detta är den information som styrelsen fått från entreprenören HSB sanering:

Entreprenören meddelar att arbetet som skulle återupptagits i måndags blivit försenat på grund av sjukdom. Som planen ser ut nu ska de komma och kema taken på gård fem nästa vecka. Efter att det har verkat några dagar kan de sen börja spola.

Den ursprungliga planen:
Måndag 29 augusti återupptas arbetet med att spola taken. Arbetet ska först ske på gård 5. Berörda adresser är:
Nykarlebygatan 12-38, 62-80, 96-112 (jämna nummer)
Imatragatan 3-27, 87-105 (ojämna nummer)

Arbetet kommer utföras:
måndag – onsdag 7.00-16.00
torsdag 7.00 – 18.00
fredag 7.00-13.30

Om något problem uppstår i samband med detta kan felanmälan göras till HSB via hemsidan alternativt 010-442 11 00.

Uppdatering angående taktvätten

Detta är den information som styrelsen fått från entreprenören HSB sanering:

Entreprenören meddelar att arbetet som skulle återupptagits i måndags blivit försenat på grund av sjukdom. Som planen ser ut nu ska de komma och kema taken på gård fem nästa vecka. Efter att det har verkat några dagar kan de sen börja spola.

Den ursprungliga planen:
Måndag 29 augusti återupptas arbetet med att spola taken. Arbetet ska först ske på gård 5. Berörda adresser är:
Nykarlebygatan 12-38, 62-80, 96-112 (jämna nummer)
Imatragatan 3-27, 87-105 (ojämna nummer)

Arbetet kommer utföras:
måndag – onsdag 7.00-16.00
torsdag 7.00 – 18.00
fredag 7.00-13.30

Om något problem uppstår i samband med detta kan felanmälan göras till HSB via hemsidan alternativt 010-442 11 00.