Värmestörningen på gård 3 och 4 samt i två av husen på gård 2 är nu förhoppningsvis lokaliserad till Imatragatan 4.

Värmestörningen på gård 3 och 4 samt i två av husen på gård 2 är nu förhoppningsvis lokaliserad till Imatragatan 4.

Styrelsen meddelar att orsaken till värmestörningen på gård 3 och 4 samt i två av husen på gård 2 orsaktas av en rörskada under Tvättstugan på Imatragatan 4, där vi har våra undercentraler som distribuerar värmen till våra bostäder.

Skadan ska förhoppningsvis reparerats under måndagen.
Tyvärr måste vissa grävarbeten för att komma åt ledningarna göras intill tvättstugan på Im 4

Styrelsen