Nyheter

Tio laddplatser för elfordon är installerade

Som ett led i att möta medlemmars behov av laddplatser för elfordon har vi nu installerat tio sådana parkeringsplatser. Den som är intresserad kan logga in på ”mina sidor” på HSBs hemsida och anmäl sitt intresse. Kostnaden för en elparkeringsplats är 600 kr i månaden och priset per förbrukad KWh är 1,60 kr.