Okategoriserade

Sotning under de kommande veckorna

Sotning kommer ske av samtlig frånluftsventilation under några veckor framöver.

Uppdraget sker på beställning av Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden

Utförare är: Sotningstjänst & Kamingruppen

Avisering sker innan dom kommer

Vi ber alla medverka och underlätta för detta, så det inte blir extrabesök

Styrelsen