Ordningsregler

Här följer de ordningsregler som styrelsen har tagit fram baserat på uppdraget som stämman beslutade om 2018.

Ordningsregler