Ordningsregler

Här följer de ordningsregler som styrelsen har tagit fram och som gäller alla boende i Brf Trädgårdsstaden.

Ordningsregler