Nästa Grannsamverkansmöte äger rum onsdagen den 3 maj 2017 kl. 19.00

Nästa Grannsamverkansmöte äger rum onsdagen den 3 maj 2017 kl. 19.00 i föreningslokalen på Imatragatan 130. Även du som ännu inte ingår i grannsamverkansgruppen, är välkommen.
Alla kan komma med ämnen att tas upp på mötet. Maila dessa innan mötet antingen till Annica eller Sirpa.

Comments are closed.