Okategoriserade

Närpolisen närvarar vårt nästa Grannsamverkansmöte

Som äger rum torsdagen den 15 december 2016 kl. 19.00 i föreningslokalen, Imatragatan 130.

De ska dela med sig information och allmänna tankar kring det som berör Grannsamverkan. De önskar att det blir ett möte med många och engagerade mötesdeltagare.

Nu har vi tillfälle att visa att vi verkligen är engagerade och att vi är många. Så du som är aktiv i grannsamverkan, boka redan nu mötesdatumet i din agenda, kom till mötet och ta med dig så många av dina grannar som du bara kan.

Förbered också frågor som du anser vara viktiga, så att vi får en konstruktiv dialog med polisen. Vi bjuder på fika med något gott till. ”