Miljörum och container

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, dessa är endast avsedda för återvinning av tidningspapper, glas samt batterier.

Alla typer av sopor med undantag för miljöfarligt avfall samt elektronik kan lämnas vid en bemannad container på torsdagar (om inget annat anges).

Se följande dokument för mer information om olika sorters avfall.

Lathund avfall

Den är på plats från kl. 16.30 och är kvar tills den är full eller kl 20:00, vilket som än inträffar först.

Datum Plats
4 juli Imatragatan
18 juli Nykarlebygatan
1 augusti Imatragatan
15 augusti Nykarlebygatan
29 augusti Imatragatan
12 september Nykarlebygatan
26 september Imatragatan
10 oktober Nykarlebygatan
24 oktober Imatragatan
7 november Nykarlebygatan
21 november Imatragatan
5 december Nykarlebygatan
19 december Imatragatan