Miljörum och container

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, dessa är endast avsedda för återvinning av tidningspapper, glas samt batterier.

Alla typer av sopor med undantag för miljöfarligt avfall samt elektronik kan lämnas vid en bemannad container på torsdagar (om inget annat anges).

Se följande dokument för mer information om olika sorters avfall.

Lathund avfall

Den är på plats från kl. 16.30 och är kvar tills den är full eller kl 20:00, vilket som än inträffar först.

Datum (2020)Plats
4 JuniImatragatan
17 Juni (ONSDAG)Nykarlebygatan
2 JuliImatragatan
16 JuliNykarlebygatan
30 JuliImatragatan
13 AugustiNykarlebygatan
27 AugustiImatragatan
10 SeptemberNykarlebygatan
24 SeptemberImatragatan
8 OktoberNykarlebygatan
22 OktoberImatragatan
5 NovemberNykarlebygatan
19 NovemberImatragatan
3 DecemberNykarlebygatan
17 DecemberImatragatan