Miljörum och container

  Miljörummen får bara användas för återvinningsbart glas och tidningspapper

Miljörummen får bara användas till återvinningsbart glas och tidningspapper.
I miljörummen får inte miljöfarligt avfall såsom gamla el-produkter, färgrester eller gamla däck mm kastas

Om det påträffas och styrelsen jan fastställa vem som kastat detta påförs denne en sorteringskostnad på 5000 kr.
Detta är Brf Trädgårdsstaden självkostnad för osorterat miljöfarligt avfall

Container för grovsopor finns var fjortonde dag på Imatragatan eller Nykarlebygatan.
Se tidpunkter mm i vårt INFOBLAD

/Styrelsen