Miljörum, container och återvinning

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, dessa är endast avsedda för återvinning av tidningspapper, glas samt batterier. Det finns kameror uppsatta i miljörummen och om felaktig hantering upptäcks får den ansvarige betala en sorteringsavgift om 5 000 kr. 

Det går att slänga metall, plast med mera i behållarna bakom Lidl.

Alla typer av sopor med undantag för miljöfarligt avfall samt elektronik kan lämnas vid en bemannad container på torsdagar (om inget annat anges).

Läs mer i det här dokumentet för mer information om var man ska slänga olika sorters avfall. 

En mobil miljöstation besöker olika platser i Stockholms stad, bland annat Akalla och Husby, några gånger per år. Läs mer på den här sidan, där du även kan skriva upp dig för att få SMS-påminnelser när mobila miljöstationen är på gång. 

Containern är på plats från kl. 16.30 och är kvar tills den är full eller kl. 20:00, beroende på vilket som inträffar först.

Datum Plats
25 novemberImatragatan
9 decemberNykarlebygatan
22 december OBS! OnsdagImatragatan
4 januari OBS! TisdagNykarlebygatan
20 januariImatragatan
3 februariNykarlebygatan
17 februari Imatragatan
3 masNykarlebygatan
17 marsImatragatan
31 marsNykarlebygatan
13 april OBS! OnsdagImatragatan
28 aprilNykarlebygatan
12 majImatragatan