Okategoriserade

I Brf Trädgårdsstaden pågår ett arbete med att byta ut de luckor som sitter på alla hus

I Brf Trädgårdsstaden pågår ett arbete med att byta ut de luckor som sitter på alla hus. Arbetet är ett led till att ge hantverkarna och fastighetsskötare lättare tillgång till alla ventiler för avstängning av värme och vatten i respektive fastighet.

Utrymmet där ska aldrig vara blockerat eller igenfyllt. Tyvärr har vi sett att många planterat växter eller fyllt det existerande utrymmet med jord, sten/plattor mm. Tillgång till detta utrymme ska vara dygnet runt, för att vi ska kunna stänga av vattenflödena till fastigheten så snabbt som möjligt vid en vattenskada.

Vi ber alla berörda att respektera detta och inte göra egna planteringar eller att blockera tillgången till utrymmet.

Styrelsen brf Trädgårdsstaden