Okategoriserade

Brand på Imatragatan 348

Information om branden på Imatragatan 348, gård 4, den 16 juli 2019

Natten mellan den 15-16 juli uppstod en brand inne i bostaden på Imatragatan 348.

Brand ska enligt den boende börjat någonstans i köket, familjen låg och sov och vaknade och tog sig ut oskadade men mycket chockade ur bostaden.

Brandskadan i bostaden är en totalskada, vilket innebär att hela bostaden med lösöre är förstörd, branden spred sig ut ur bostaden via ytterdörren upp över fasaden in under taket och har skadat takstolar och själva taket.

Kista brandkår var snabbt plats och kunde släcka branden utan att den spred sig till de närmaste bostäderna på var sin sida om Imatragatan 348.

Rök har trängt in i flertal bostäder och i dessa har man satt in utrustning för att rena luften från kvarvarande rök, liksom eventuell fukt från själva bandbekämpningen.

Vi är oerhört tacksamma att ingen kom till skada, även om familjen nu står utan bostad så är liv viktigt.

Vad händer nu? Föreningens fastighetsförsäkring går nu in och i samverkan med försäkringsbolaget kommer bostaden och fasad samt tak repareras, någon säker tidsplan för detta finns inte ännu, men så fort vi har besked om start av åtgärder, kommer berörda informeras samt att vi på föreningens Facebook kommer redogöra för åtgärden.

Vi hoppas nu att alla undviker att störa årterbyggnaden och det arbete som följer av den sanering som ska ske den närmaste tiden.

Bilderna som ni ser är fasadskadan samt takskadan, vi visar inga bilder från insida av bostaden med hänsyn till den drabbade familjen

Vi vill nu påminna alla, ha brandvarnare i era bostäder, minst en på varje våningsplan, vi uppmanar alla att ni har en giltig hemförsäkring, vilket är viktigt om denna typ av skador uppstår.

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden   

Fasaden Imatragatan 348
Tak Imatragatan 348