Okategoriserade

Avgång ifrån styrelsen

Dan Lindblad har begärt att få avgå ur styrelsen för Brf Trädgårdsstaden vilket har godkänts av styrelsen den 1 september 2020.

Valberedningen är informerad om detta och då styrelsen fortfarande är beslutsmässig så kommer en ny kandidat att tas fram till nästa årsstämma i 2021.